La reactivació econòmica suposa un important creixement dels accidents de treball a Catalunya el primer semestre de l’any

Les últimes dades publicades per l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat, referides a la sinistralitat laboral ocorreguda a Catalunya en el primer semestre de 2021, mostren que es continua mantenint una tendència d’augment important del nombre d’accidents de treball respecte al mateix període de l’any passat.

Així, fins al mes de juny s’han produït a Catalunya un total de 94.357 accidents de treball, suposant un augment del 10,04%, respecte al mateix període de 2020. D’aquests, 85.178 han ocorregut dins de la jornada de treball (increment del 10,70%)  i 7.158 de camí d’anada o tornada de la feina (augment del 5,51%).

Entre els accidents en jornada, 41.351 han produït una baixa laboral, mentre que 43.827 no han generat incapacitat temporal, xifres que representen un augment del 19,34% i del 3,62%, respectivament. Si mirem els accidents de treball amb baixa en funció de la gravetat, trobem un augment del 19,46% en el cas dels lleus i del 5,38% dels accidents greus, mentre que els mortals es redueixen un 13,89%.

No obstant, si observem l’índex d’incidència, que representa la sinistralitat relativa expressada en nombre d’accidents per cada 100.000 persones ocupades, i que permet comparar de manera més rigorosa entre diferents períodes de temps, podem veure que aquest indicador augmenta en la mortalitat ocorreguda dins de la jornada de treball, passant del 2,07 al 2,21. És a dir, tot i la reducció en nombres absoluts, la incidència dels accidents mortals ha augmentat un 6,61%.

Per sectors, els accidents mortals han crescut un 21,43% en els serveis, i els greus s’han incrementat en un 20% en l’agricultura. Per la seva banda, la construcció duplica la incidència d’accidents respecte del total de Catalunya.

Aquestes xifres reflecteixen la reactivació de l’activitat econòmica respecte a l’any passat, marcat per la pandèmia, i on es va produir un comportament a l’inrevés dels accidents de treball (disminució del conjunt dels accidents amb baixa i augment significatiu dels mortals). No obstant, reflecteixen també la precarietat impregnada en el mercat laboral.

Així, l’augment del nombre total d’accidents de treball durant la jornada en el cas de les persones autònomes és més significatiu, amb un creixement del 22,53% davant l’increment del 19,15% en el cas del treball assalariat. Destaca especialment, l’augment del 75,76% d’accidents greus pel treball autònom.

Per sexe, de gener a juny i respecte al mateix període de l’any passat, el total d’accidents de treball amb baixa en dones s’han incrementat un 30,88%, per un 14,75% en homes. Aquesta diferència entre sexes s’incrementa en els greus, on les dones pateixen un increment del 25,71%, mentre que en el cas dels homes és de l’1,60% en homes.

Tenint en compte que, segons les últimes dades sobre l’atur, les dones representen el 57% del total de les persones desocupades, podem dir que les xifres fan visible que la precarietat de les condicions de treball és més notòria i perjudicial en el cas de les dones.

I en termes de contractació, les xifres ens revelen la inestabilitat laboral i la manca de consolidació de polítiques preventives per a les persones amb contractes temporals, de manera que observem un augment més significatiu del total d’accidents ocorreguts durant la jornada laboral, en el cas de les persones treballadores temporals (+23,22% front el +17,33% en el cas de les indefinides).

Setmana tràgica a l’agost amb 5 persones mortes en accidents de treball

La incidència dels accidents mortals de persones amb contracte temporal duplica, en els últims anys, a la de les persones amb contracte indefinit. A més, considerant que la reactivació econòmica s’ha produït de manera significativa en el sector serveis (molt caracteritzat per la contractació estacional lligada al turisme i l’hostaleria), i que les últimes dades sobre l’atur ens indicaven que el 87,2% dels contractes realitzats eren temporals, podem afirmar que la inestabilitat laboral i la falta de recursos preventius de les empreses durant la temporada d’estiu, pot explicar setmanes tràgiques com l’última d’agost amb 5 persones mortes  en accident laboral, segons dades de premsa ja que encara no estan disponibles les dades oficials.

Des de CCOO de Catalunya volem denunciar i traslladar el condol als familiars i amics de les últimes persones víctimes d’accidents mortals de treball, produïts en els darrers dies.   

Ens hem de referir, per tant, al treballador de 39 anys que va morir el 2 d’agost en caure del sostre d’una antiga serradora de Bellver de Cerdanya mentre feia tasques de desmantellament a la teulada. A l’operari del sector de conservació de carreteres, pel qual fa anys que demanem protocols específics que garanteixin el treball segur, i que va perdre la vida, també el 2 d’agost, en ser atropellat mentre feia tasques de manteniment en l’autovia A-7 a Reus. També al treballador de 28 anys que va morir el 5 d’agost en quedar atrapat entre la runa produïda per un despreniment de terres a les instal·lacions d’una pedrera de Ribera d’Urgellet. El treballador de 54 anys que va perdre la vida atrapat en un ascensor d’una finca de veïns a Esplugues de Llobregat mentre realitzava tasques de manteniment, també el 5 d’agost. I finalment, al treballador de l’empresa Dematic que va morir el 4 d’agost a conseqüència d’un accident de treball greu que va patir el 30 de juliol a l’empresa Europastry, en quedar atrapat per una màquina transelevadora mentre feia el manteniment, tot i que en aquest cas, no serà recollit com a accident de treball mortal ja que, la Generalitat només comptabilitza en les seves estadístiques aquells accidents que consten com a mortals en el comunicat d’accident.

Aquestes xifres reflecteixen els dèficits estructurals del mercat de treball i del sistema que ha de protegir la salut a la feina. Les reformes laborals, les desigualtats i la precarietat posen en risc els projectes de futur de les persones treballadores, però també la seva integritat i la seva salut, amb un model preventiu actual que es mostra absolutament permeable i fràgil front a la devaluació de les condicions de treball.

La temporalitat no pot continuar sent el tret característic del mercat treball ja que es tradueix en dèficits preventius importants en les empreses. Cal revertir també la desprotecció que pateixen especialment les persones treballadores autònomes i totes les que es troben en situació de subcontractació, on es degraden les condicions de treball i es dilueix la responsabilitat empresarial respecte de les mesures de prevenció i de protecció de la salut.

És urgent també que el reconeixement de la relació laboral de les persones treballadores vinculades a l’economia de plataformes es faci efectiu i deixin de patir nivells de precarietat extrems.

Per altra banda, el mercat de treball es mostra clarament excloent i desigual per les dones, fet que es tradueix en una precarietat amb efectes més nocius per a les treballadores. Es necessari un model de contractació i preventiu que realment integrin la visió de gènere.

La reconstrucció de l’economia ha de passar necessàriament per garantir a totes les persones treballadores una ocupació de qualitat, en termes de condicions de treball i de protecció de la salut, dos elements que van estretament lligats, tal i com les xifres reflecteixen.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 11 d’agost de 2021