‘Joves i salut laboral. La intervenció sindical’

Els i les joves pertanyen a un col·lectiu especialment vulnerable en l’àmbit laboral, especialment a causa de la precarietat de les condicions laborals que pateixen.

Les elevades taxes d’atur i de temporalitat en la seva contractació generen incertesa respecte al manteniment del treball i fan que moltes persones joves es trobin més desprotegides a l’hora d’exigir i reclamar els seus drets respecte a la protecció de la salut, de manera que sovint es veuen obligades a desenvolupar la seva feina exposades a riscos laborals.

Alhora, la manca de polítiques empresarials que protegeixin de manera específica la seva salut i l’escassa experiència i formació sobre aquests riscos les situen en pitjors condicions preventives. De fet, les estadístiques ens indiquen que les persones joves tenen més probabilitats de patir lesions greus en el treball que els adults majors.

En aquest full informatiu que us presentem, en línia amb l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral (2021-2026), abordem de manera específica les problemàtiques preventives d’aquest col·lectiu, per informar les persones joves i els delegats i delegades de CCOO sobre els criteris d’intervenció per millorar la protecció de la salut del jovent treballador.

Feu clic per veure el document Joves i salut laboral. La intervenció sindical

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc