Guies actualitzades de prevenció contra la COVID-19 al lloc de treball

Amb la finalització de l’estat d’alarma, el progressiu augment de la població vacunada amb pauta completa i la relaxació de diferents mesures i restriccions per part de les autoritats sanitàries en alguns segments de la societat s’ha creat la impressió que la pandèmia s’està acabant, interpretant que ja no hi ha risc i es pot prescindir de les mesures preventives.

No obstant això, els protocols elaborats per les autoritats sanitàries en l’àmbit laboral continuen vigents i incorporen encara les mesures preventives que cal prendre als centres de treball.

Per tant, és fonamental que es continuïn implantant aquestes mesures per evitar els contagis, d’acord amb l’evolució de la pandèmia i les decisions que les autoritats públiques posin en marxa en cada moment.

En aquest context, des de CCOO de Catalunya hem actualitzat les guies en relació amb la prevenció de la COVID-19 amb l’objectiu de dotar la població treballadora i, especialment, els delegats i delegades de prevenció, de criteris, instruments i la informació necessària per poder participar en la implementació i la millora de la gestió de la prevenció.

Us les deixem a continuació per tal que les podeu consultar:

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc