Guia ‘Aprenents, becaris i treball precari’

Acció Jove presenta una guia sobre les pràctiques a les empreses.

Ja fa uns quants anys que, tant a la Unió Europea com al nostre país, es demana als sistemes
d’educació i formació que siguin “útils” a les demandes de les empreses amb l’objectiu de
facilitar la inserció laboral, especialment dels i les joves. La seva capacitat per respondre a
aquestes demandes segueix sent qüestionada.

Diuen que com més formació pràctica, més utilitat, i d’aquí al fet que la millor formació
pràctica adaptada a les necessitats de les empreses és la pròpia “formació a l’empresa”
només hi ha un pas. Aquest argument, tan evidentment interessat, està en el centre de
diverses de les reformes que s’han fet al nostre país, tant en l’educació i la formació com en
l’àmbit laboral.

Amb aquesta guia, des de CCOO volem facilitar que els nostres delegats i delegades
sindicals puguin identificar les diferents situacions per les quals una persona en pràctiques
pot estar a l’empresa, ja sigui per introduir criteris a la negociació col.lectiva que permetin
diferenciar amb claredat les activitats “de pràctiques” d’aquelles que correspon realitzar en
el marc d’un contracte laboral, o bé per informar els i les joves (dins i fora de l’empresa) sobre
qualsevol consulta relacionada amb aquest tema.

Feu clic per veure la Guia ‘Aprenents, becaris i treball precari’