Gràcies a la denúncia de CCOO, Inspecció de treball imposa una sanció greu a Ryanair per setze contractacions en frau de llei

Ryanair va contractar setze treballadors en frau de llei dies després de l’entrada en vigor de la reforma laboral. Des de CCOO vam presentar la denúncia fa uns mesos, i ahir ens va notificar la resolució  favorable la Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS). La ITSS imposa a l’empresa setze sancions greus en matèria de contractació. En conjunt, la quantia podria arribar a 160.000 €, sempre que s’apliqui la sanció en el seu grau màxim tal com hem sol·licitat.
Des de la representació legal dels treballadors de CCOO a l’empresa sospesarem accions futures per a aquells treballadors i treballadores que hagin vist vulnerats els seus drets d’estabilitat en l’ocupació.

CCOO valora positivament la resolució de la ITSS perquè certifica que la reforma laboral serveix per combatre les irregularitats del mercat de treball per part de les empreses i aconsegueix revertir aquestes situacions amb el suport de les organitzacions sindicals.