“El dret de vaga, avui”

“El dret de vaga, avui”, ponència de Joaquín Pérez Rey, amb Cristina Torre i Jonathan Gallego.

Conferència de Dominique Méda sobre “El futur del treball”

El postgrau en Anàlisi del Capitalisme i Polítiques Transformadores de la UAB i la UB, juntament amb la Fundació Cipriano García de CCOO de Catalunya van organitzar una conferència debat oberta amb el títol “El futur del treball” a càrrec de Dominique Méda.