Cultura clandestina. Los intelectuales del PSUC bajo el franquismo. De Giaime Pala

Giaime
Pala,
doctor en història per l’Institut Universitari d’Història Jaume Vicens i Vives de la
Universitat Pompeu Fabra, acaba de publicar Cultura clandestina.
Los intelectuales del PSUC bajo el franquismo. 

En aquest nou llibre, l’autor analitza la història
d’intel·lectuals que van operar en la clandestinitat per la seva adscripció al Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), és a
dir, l’organització política catalana més forta en els anys de la dictadura franquista.

A partir del 1956, van confluir al PSUC desenes de joves llicenciats i
estudiosos fins a formar el més nodrit grup d’intel·lectuals militants operant
a Catalunya. Alguns dels noms,  Manuel
Sacristán, Jordi Solé Tura, Josep Fontana, Francesc Vicens, Francesc Vallverdú,
etc., es convertirien, amb el pas del temps, en figures de reconegut prestigi
sociocultural.