Memòries de l’Escola de Formació Sindical

L’Escola de Formació Sindical és l’eina de què s’ha dotat Comissions Obreres per
dissenyar, planificar i impartir la formació amb contingut sindical a totes les
persones que han estat escollides per ser els representants sindicals dels
treballadors i treballadores i les persones que formen part de l’estructura sindical.

Amb la finalitat de facilitar l’acompliment del compromís que comporta aquesta
responsabilitat sindical amb els treballadors que representen, CCOO, mitjançant
l’Escola de Formació Sindical, posa a l’abast d’aquests delegats i delegades novells
un itinerari formatiu que els aporta tots els coneixements de caràcter sindical i
laboral que necessiten per desenvolupar aquesta tasca, alhora que els dota
d’habilitats en la comunicació i en la intervenció en la negociació col·lectiva.

També pretén donar resposta a les necessitats formatives dels quadres sindicals,
als quals es demana més competències i més responsabilitats envers la pròpia
organització i a tercers.
Així mateix, fa seu l’objectiu de CCOO, participant activament en el disseny de la
formació per a la renovació dels integrants del òrgans de direcció del sindicat.

Aquestes memòries pretenen explicar com l’Escola de Formació Sindical ha fet servir els recursos obtinguts i com s’han distribuït en l’organització sindical. Per això, la informació que aporten, està estructurada per plans de formació.

Feu clic per veure:
– el resum de la memòria de formació sindical 2018
– la memòria de formació sindical 2017