Certificació ISO 9001

El CFA Manuel Sacristán ha obtingut recentment la certificació ISO 9001, de qualitat i millora contínua. El certificat ha estat atorgat per Bureau Veritas Certification i es pot consultar en aquest enllaç.

L’abast d’aquesta certificació correspon a:

  • Ensenyaments de formació bàsica (GESO i CAM).
  • Curs de preparació per a les proves d’accés a CFGS.
  • Cursos de llengües i informàtica.

Aquesta certificació confirma les bones pràctiques del centre i reconeix la maduresa i l’eficàcia del seu sistema de gestió de la qualitat, al mateix temps que ratifica el seu compromís amb la millora contínua.

Així mateix, es reconeix l’esforç i la dedicació de tot l’equip del centre per oferir respostes eficaces a les necessitats de la comunitat educativa i reafirma la seva decidida orientació cap a l’excel·lència.