Es convoca vaga a Amazon des de l’1 de febrer fins a la finalització del procés de negociació del tancament de la planta de Martorelles

El passat 28 de gener, en el Pavelló Municipal de Martorelles, va tenir lloc la segona assemblea de treballadors i treballadores, que igual que els seus representants, van mostrar un gran desacord davant les propostes de la companyia al tancament del centre d’Amazon. Els treballadors i treballadores van manifestar  la voluntat d’iniciar  mobilitzacions i es va confirmar la vaga a partir del dia 1 de febrer davant el despropòsit que planteja l’empresa per esmorteir la pèrdua de més de 800 llocs de treball.

Després que Amazon anunciés l’11 de gener el trasllat de l’operativa de la nau situada a Martorelles BCN2 a la nova delegació de la companyia a Saragossa, el passat 19 de gener es va constituir la taula negociadora entre els membres del comitè i l’empresa.

En un inici la companyia va oferir un lloc de treball assegurat en la nova obertura ZAZ1 (La Muela, Saragossa) per a tots els treballadors/es que volguessin mantenir la seva relació laboral a Amazon, també van oferir una ocupació prioritària com a segona opció a BCN4 (Figueres, Girona). Donat que totes dues opcions requereixen un canvi de residència per a la persona treballadora, l’empresa va oferir unes compensacions per trasllat inferiors al mínim legal segons l’Acord general per a les empreses de transport de mercaderies per carretera, que estableix una compensació equivalent a quatre mensualitats.

El 25 de gener la representació legal de la plantilla va manifestar el seu total desacord amb la proposta per part de l’empresa, i va exigir iniciar un estudi de recol·locació del personal entre altres centres dins de la província de Barcelona. D’aquesta proposta no vam rebre resposta.

El 27 de gener la comissió negociadora i la direcció del centre es van reunir en mediació davant el Tribunal Laboral de Catalunya, per tractar el conflicte de la vaga convocada per part de la representació legal dels treballadors i les treballadores. El comitè d’empresa va exposar que l’empresa està plantejant una deslocalització, i que a més, les condicions que ofereixen per a les persones treballadores en els trasllats es troben per sota de les quatre mensualitats que estipula la legislació vigent. El trasllat, a més, implica una reducció salarial i una modificació substancial de les condicions de treball que altera el calendari i horari de la plantilla.

En la mediació, l’empresa va renovar l’oferta econòmica per a les condicions de trasllat, que seguia per sota del mínim legal. La primera oferta econòmica era de 3.000 € per Saragossa i 1.500 € per a Figueres. La segona oferta econòmica va ser de 4.650 € per als mossos/as de magatzem i 5.100 € per als capatassos, tant si el trasllat és per a Saragossa o per a Figueres.

En tots dos casos, la forma de pagament seria pagament únic de 3.000 € bruts i la resta prorratejada en 12 mensualitats. Davant la proposta irrisòria per part de la direcció, la resposta per part de la comissió ha estat procedir a la convocatòria de vaga des de l’1 de febrer fins a la finalització del procés de negociació.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 31 de gener de 2023