Els i les pensionistes de CCOO es mobilitzen contra la bretxa digital de les entitats bancàries

Cal més humanització i millor tracte a la gent gran

L’empitjorament del servei ofert per les entitats bancàries al conjunt dels territoris és evident i s’ha anat agreujant durant els darrers anys. Des de CCOO estem comprovant que els bancs han canviat les normes d’atenció a les persones, on s’ha imposat un sistema que exclou aquelles que no tenen capacitat per utilitzar les noves tecnologies.

Primer es van establir horaris, passant a oferir l’ús del caixer amb l’ajut d’un empleat o empleada. Més tard es vanremetre les persones usuàries alscaixers, sense cap tipus d’ajuda. Un aspecte rellevant és que cadavegada hi ha més municipis sense sucursal bancària. Les persones pensionistes i jubilades deCCOO consideren que aquesta pràctica de les entitats bancàries no contribueix al bon tracte cap a la gent gran ni a una gestió amb qualitat. Al contrari, es posa de manifest la deshumanització de l’atenció d’aquestes entitats i una evident manca de sensibilitat.

CCOO reivindica el dret d’aquests col·lectius a escollir lliurement el tipus de servei més adients a les seves necessitats i a les seves condicions personals, el que resulta perfectament assumible per part d’empreses amb gran disponibilitat de recursos tècnics, humans i econòmics.

Davant aquesta situació, el Sindicat Intercomarcal de Pensionistes i Jubilats de CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf, denuncia la deshumanització de l’atenció de les entitats bancàries cap al col·lectiu de gent gran, situant les següents reivindicacions:

●Que es revisin els protocols, recuperant una atenció personalitzada i amb qualitat de servei.

●Si les persones han de ser acompanyades per a realitzar una gestió, que sigui el personal de l’entitat bancària qui ho faci.

●Que es s’aprovi una normativa que garanteixi l’atencióa veïns i veïnes dels municipis que s’han quedat sense sucursal bancària.

Per aquestes raons, i amb l’objectiu de què reverteixin aquest tipus de situació, CCOO ha organitzat un acte de protesta a Cornellà, el proper dimarts 25 de maig, a les 10:30 hores, davant l’oficina de SABADELL BANK a rambla. Josep Anselm Clavé, núm.4