El Govern espanyol persisteix en la devaluació salarial a les administracions públiques

CCOO alerta que la proposta d’augment d’un 2 % torna a reduir la capacitat de compra dels més de tres milions de treballadores i treballadors públics de l’Estat.

CCOO, primer sindicat de les administracions públiques, anuncia mobilitzacions per modificar les intencions governamentals durant el tràmit parlamentari del Projecte de llei de pressupostos generals per al 2022.

La capacitat de compra dels treballadors i treballadores de les administracions públiques s’ha vist reduïda, en l’última dècada, en més de 10 punts percentuals (més de 12 en el cas de Catalunya). És previsible que encara es redueixi més, atesa l’evolució de l’IPC durant aquest 2021.

La proposta del Govern, d’un increment del 2 % per al 2022 i sense una clàusula de revisió salarial, pot tornar a reduir el nostre poder adquisitiu. Amb les dades i les previsions actuals, necessitaríem un increment salarial per sobre del 3,5 % el 2022, amb clàusula de garantia salarial, per evitar que el 2021 i el 2022 tornem a la senda de la pèrdua de poder adquisitiu.

La proposta anunciada pel Govern obvia les peticions concretes del nostre sindicat: tornar al camí de la recuperació del poder adquisitiu, endegar la jornada laboral de 35 hores i eliminar la taxa de reposició d’efectius. Aquesta taxa no té cap sentit, si realment es vol erradicar l’elevada temporalitat, que és un greuge per a les persones que la pateixen i, alhora, representa una trava important per a la millora dels serveis públics.

Els serveis públics van quedar molt minvats a la crisi del 2008, com s’ha evidenciat durant la pandèmia produïda per la COVID-19. Serveis com la sanitat, l’educació, els serveis socials, el SEPE, la Seguretat Social o la justícia, entre d’altres, s’han pogut prestar bàsicament pel comportament exemplar del personal de les administracions públiques i del sector públic empresarial, avui novament menyspreat per un govern de tall progressista.

CCOO acusa el Govern de menysprear també la negociació col·lectiva amb una convocatòria urgent de reunió de la Mesa General de les Administracions Públiques el 5 d’octubre sense cap documentació. L’Executiu entén la negociació com un mer tràmit, preceptiu per llei, just abans de l’aprovació del Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat. No podem admetre aquest menyspreu a la negociació col·lectiva a les administracions públiques vivint en una societat democràtica. Per això ens hem negat a participar en aquesta reunió i exigim una convocatòria per a una negociació real, com la del 2018, quan vam aconseguir la recuperació de 4 punts de poder adquisitiu en tres anys.

Per tots aquests motius, CCOO realitzarem les accions pertinents per tractar de modificar les intencions del Govern durant el tràmit parlamentari del Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2022 i per iniciar immediatament una negociació del conjunt de drets laborals que cal recuperar.

Feu clic per veure la informació sobre la persistència del Govern espanyol en la devaluació salarial a les administracions públiquesen format PDF