El Departament d’Interior va supeditar la jubilació dels mossos a un acord polític de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat

El Sector de Mossos de CCOO denuncia que el Departament d’Interior sota la direcció del conseller Buch va enganyar els sindicats fent creure que havien aconseguit la jubilació anticipada per al Cos de Mossos d’Esquadra

Hem de recordar que CCOO és gran coneixedor d’aquest tipus de continguts sobre acords de jubilació en cossos policials, ja que va ser el sindicat que va impulsar i aconseguir la jubilació anticipada per al col·lectiu de policia local a l’>Estat.

CCOO va estar present en la signatura de l’acord, però va ser l’únic sindicat del cos que no va signar davant del flagrant engany que s’intuïa en el contingut del text que parlava de la jubilació anticipada i en la manera de firmar el text, ja que no es realitzava sota l’empara d’una taula de negociació col·lectiva. La signatura es va realitzar en un espai no negociat sense validesa.

Poc temps abans a la signatura de l’acord, es va fer públic de manera inesperada un preacord impulsat pel Departament d’Interior, que van signar tots els sindicats representatius excepte CCOO, ja que aquell preacord no reunia les condicions que requereix un conveni laboral de l’alçada que es pretenia adquirir.

Aquest preacord no estipulava les condicions econòmiques per a l’aplicació de la jubilació, ni tan sols plasmava un resum o un esborrany de la normativa d’aplicació dels coeficients reductors que havien de permetre la reducció de l’edat de jubilació respecte del règim general de la Seguretat Social.

Poc temps després i convocats a la reunió per la firma del famós acord, el contingut del text del preacord havia estat modificat sense previ avis de la següent manera:

  1. TEXT DEL PREACORD
Image
  1. TEXT DE L’ACORD
Image 1

El punt 8 del preacord deia:

“El departament d’Interior es compromet a impulsar durant l’any 2020 el desplegament normatiu per part dels òrgans competents de l’estat que permeti l’entrada en vigor l’any 2021 de la jubilació anticipada per a les persones membres de les escales bàsica, intermèdia, executiva i superior del cos de mossos d’Esquadra, als 60 anys o 59 amb 35 anys de servei al cos de Mossos d’Esquadra, sens perjudici del que determini els òrgans competents d’acord amb la normativa vigent. Amb aquest objectiu, el govern de la generalitat proveirà de les partides pressupostàries per fer efectiu aquest compromís”,

Havia estat modificat incloent-hi el següent text:

“Amb aquest objectiu, el Govern de la Generalitat proveirà les partides pressupostàries necessàries per fer efectiu aquest compromís, el finançament del qual ha d’anar a càrrec de les transferències específiques per l’estat i acords que puguin assolir-se en la Comissió bilateral Estat-Generalitat.”

Avui en dia, els homes i les dones del cos de Mossos d’Esquadra, no es poden jubilar ni ho podran fer fins que no se signi l’aplicació dels coeficients reductors a les taules de negociació adequades, la qual cosa no es farà el 2021.

I així va quedar ratificat a la darrera reunió que representants del Sector de Mossos de CCOO vam tenir el passat dia 19 de maig de 2021 amb la directora del Gabinet del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i amb el seu equip assessor, per abordar l’avançament de la jubilació anticipada en el CME, on no tenien cap constància que el Govern de la Generalitat hagués inicial cap procés que permetés la jubilació del col·lectiu de mossos, ni que s’hagués inclòs cap partida pressupostària als darrers pressupostos de la Generalitat que emparés la posada en marxa del contingut de l’acord signat entre sindicats sectorials i la Generalitat.

La desil·lusió en poder comprovar l’engany ha estat majúscula entre els homes i dones del cos de mossos, que han quedat atònits després de comprovar que, una vegada més, els seus representants sindicals han estat enganyats pel Departament d’Interior. La situació de la plantilla del cos policial català és molt preocupant, és precària i caòtica fins al punt que garantir la seguretat pública a Catalunya serà tot una aventura, ja que presenta una mitjana d’edat molt elevada i no s’esperen promocions nombroses en bastant temps a causa de la nefasta gestió realitzada pel Departament d’Interior en els darrers anys.