El Comitè d’Empresa de Rosanbus, SL, convoca vaga els dies 24 de novembre i 1 de desembre

Els treballadors i treballadores de ROSANBUS han votat en assemblea, amb una majoria molt àmplia, convocar vaga amb aturades parcials el dies 24 de novembre i 1 de desembre, en els horaris des de les 7 hores fins a les 10 hores i des de les 16 hores fins a les 19 hores de cada dia.

Les persones treballadores denuncien la nova política engegada per la direcció de l’empresa, d’obertura exagerada d’expedients disciplinaris que afecten principalment conductors i conductores d’autobús, i que des de principis d’any es produeix de manera desmesurada  i incrementada, respecte d’anys anteriors (més d’un 300 %).

Els expedients sancionadors s’apliquen ara amb les sancions màximes, per causes que son difícilment evitables pels conductors en el seu treball diari de conducció, com els incidents lleus de trànsit (cops amb el bus) i altres incidències que no han estat originades per incompliments de les normes de trànsit. Aquestes incidències son inherents a la mateixa tasca de conducció i per les difícils i estressants condicions a les quals estan sotmeses aquestes persones en la prestació del seu servei, que s’agreugen ara per l’actitud coercitiva de l’empresa.

D’altra banda, la plantilla reclama solucions a la manca de vehicles de l’empresa, que provoca multitud d’incidències en el servei, entre d’altres, que no es pugui complir amb el 100 % dels serveis diaris o que aquests es donin molt deficientment.

La necessària renovació de bona part de la flota mes antiga no s’està produint. L’empresa s’ha instal·lat en una política de la provisionalitat, dotant-se de vehicles “provisionals” que no reuneixen les condicions d’accessibilitat obligatòries per a persones amb mobilitat disminuïda, o que tenen seients en mal estat o s’avarien freqüentment. Alguns d’aquests vehicles haurien de quedar-se al taller, però no existeixen vehicles de recanvi. Aquesta situació obliga a retirar vehicles d’unes línies per cobrir la manca a d’altres, la qual cosa endarrereix la freqüència de pas dels autobusos.

Els convocants manifesten que, els últims concursos de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per a l’adjudicació de les línies d’autobús urbà del Baix Llobregat han derivat en una subhasta a la baixa que té com a conseqüència que les empreses de transport col·lectiu de viatgers ofereixin pressupostos que voregen la temeritat i que busquen obtenir els seus marges de beneficis en les retallades de les condicions laborals de les persones treballadores i en la baixa qualitat del servei prestat a la ciutadania.

Així ho hem pogut constatar en les recents adjudicacions de les línies d’autobús de Mohn al nou operador Avanza o les de l’antiga Oliveras a la UTE de Monbus-Julià, que han provocat les irades queixes d’usuaris i associacions cíviques per les contínues avaries, retards i deficiència de vehicles i del servei prestat en general, a més dels continus conflictes amb treballadors i treballadores.

L’AMB es troba a les portes de reiniciar el concurs per a l’adjudicació de les línies de Rosanbus, SL, a l’Hospitalet i altres municipis i, desgraciadament, les persones conductores de Rosanbus comprovem que la nostra empresa sembla haver pres el mateix camí de la competitivitat a través de la precarietat.

És per aquests motius que els treballadors i treballadores de ROSANBUS estem obligats a anar a la vaga, en defensa d’un tracte just i no coercitiu per part de l’empresa i de les nostres condicions laborals, així com en defensa dels interessos de les persones usuàries, amb l’ànim d’oferir un servei de qualitat.