El Comitè de Vaga d’FCC de Salt considera que empresa i ajuntament vulneren un dret fonamental portant esquirols a fer la feina de recollida d’escombraries

Comunicat del Comitè de Vaga d’FCC Medio Ambiente de Salt. Situació de la vaga de les treballadores i treballadors de la multinacional FCC Medio Ambiente de Salt.

En el dia 16 de vaga ens trobem amb un conflicte enquistat. Davant les reivindicacions de la plantilla, la posició de la multinacional ha estat de tancament, i la de l’ajuntament, la d’una suposada neutralitat que de facto beneficia l’empresa.

No tenim resposta ni a la petició de seguretat en el treball ni a la fi de la precarietat dels treballadors eventuals ni una proposta seriosa a la renovació del conveni.

Des de l’ajuntament l’únic moviment és dir que no es compleixen els serveis mínims, fet que considerem una falsedat absoluta. Com tothom sap, si un treballador incompleix els serveis mínims, pot ser sancionat, fins i tot amb l’acomiadament, amb una falta molt greu. Des de l’inici de la vaga, els treballadors no han rebut cap sanció o amonestació escrita o verbal. Això és degut al fet que s’han complert escrupolosament els serveis mínims, i fins i tot de manera voluntària, tenint en compte les dates que eren, i que s’han realitzat serveis per sobre dels mínims.

Això ens fa pensar que el discurs de l’ajuntament ha fet des del minut 1 (recordem que 72 hores abans de l’inici de la vaga ja estava denunciant suposats incompliments de serveis mínims) és més una estratègia per deslegitimar els treballadors i donar pas a la vulneració del dret de vaga.

En cap cas al comitè de vaga ni empresa ni ajuntament o Departament de Treball ens ha fet arribar cap informe sobre els suposats incompliments dels serveis mínims.

Ahir van comprovar amb una sincronització absoluta com les amenaces de l’ajuntament sobre la contractació d’una nova empresa de recollida eren seguides per les accions de la multinacional, que va portar camions i treballadors de centres de fora de la província, alguns de Manresa.

Avui dues furgonetes plenes d’esquirols de fora de la província continuen fent la feina bruta de la multinacional FCC.

Entenem que s’ha traspassat una línia vermella i que tant l’empresa com l’ajuntament hi han comes un delicte greu de vulneració de drets fonamentals. Les seves accions ens porten on no volíem anar, a la judicialització del conflicte i el que això comporta.

Tal com van dir des del primer moment, volem negociar tantes hores com facin falta per resoldre el conflicte, però això no contradiu que farem servir totes les eines que legítimament ens dona la normativa per defensar els nostres drets.

Per una altra part, agraïm les mostres constants de solidaritat que estem rebent, com la visita del grup Punkústic a la nau, i de veïns i veïnes anònimes.