Denunciem que el Departament d’Educació prioritza la precarietat: contractes de 6 mesos per a professionals TIS i TEEI

Aquest inici de curs el Departament d’Educació va contractar 62 treballadores i treballadors nous de les categories de tècnics d’integració social (TIS) i tècnics especialistes d’educació Infantil (TEEI). Aquests són perfils professionals pensats per donar resposta a les necessitats d’atenció de l’alumnat i les famílies més vulnerables als centres educatius.

La Federació d’Educació de CCOO considera que es tracta de pedaços perquè el contracte que se’ls va fer va ser en la modalitat de contracte de reforç, amb una durada de 6 mesos. És per aquest motiu que ara, a principis de març, se’ls acaba el contracte tot i continuar existint les necessitats de suport als centres. Els dos perfils professionals afectats són imprescindibles per garantir l’atenció educativa que necessita l’alumnat, així com el bon funcionament dels centres en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Tant des del Comitè Intercentres com des de CCOO reivindiquem que el Departament d’Educació busqui una solució que impliqui donar continuïtat a aquests professionals i garantir, així, els suports educatius als centres i la creació de llocs de treball estables.

Denunciem que el Departament d’Educació hagi optat per aquest tipus de contractació en lloc d’incrementar el nombre de places d’aquestes categories amb contractació estable i, així, fer front a les demandes i a les necessitats reals dels centres educatius pel que fa al personal d’atenció educativa (PAE).