CCOO reclama la publicació d’una nova resolució provisional davant dels greus errors en el concurs de trasllat de personal docent que ha sol·licitat plaça al País Valencià

El 4 de març, CCOO Educació, va demanar una resposta al Departament d’Educació per les incidències en adjudicacions a la Comunitat Valenciana en el concurs de trasllats, ja que només se’n van adjudicar dues i ens consta que personal docent que va participar des de Catalunya no havia obtingut plaça, quan places demanades s’havien adjudicat a persones amb menys puntuació.

El 8 de març el Departament ens ha comunicat que la causa ha estat un problema informàtic en l’extracció de dades del fitxer que s’envia al Ministeri per a l’adjudicació de places. L’errada es detecta en una lectura incorrecta de la sol·licitud en un camp de l’apartat de petició de llocs de treball del País Valencià. S’han fet gestions amb el Ministeri i es corregirà en l’adjudicació definitiva. A més, el Departament ens ha confirmat que s’informarà les persones afectades que, si ho consideren convenient, poden presentar reclamacions fins al 18 de març inclòs.

CCOO considerem que un error que suposa tants canvis hauria de comportar la publicació d’una nova resolució provisional, donant així més transparència i tranquil·litat a totes les persones que han estat afectades.