CCOO i FAPAC presenten una queixa al Síndic de Greuges per la pèrdua d’atenció educativa a l’alumnat amb discapacitat i a l’alumnat amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social

Demà dimarts, 30 de juliol, a les 11.40 h a Barcelona

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya i la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC) presentaran demà dimarts, 30 de juliol, una queixa al Síndic de Greuges per posar en el seu coneixement que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya empitjorarà l’atenció educativa a l’alumnat amb discapacitat i a l’alumnat amb inadaptació al medi escolar i risc d’exclusió social.

Des de la Federació d’Educació de CCOO i la FAPAC considerem que aquests drets de l’alumnat més sensible del nostre sistema educatiu no es garanteixen per la reducció d’un 10,5% tant del pressupost destinat al personal vetllador com del destinat al finançament de les unitats d’escolarització compartida (UEC).

Aquestes noves retallades s’afegeixen a les d’anteriors cursos, com la reducció del personal docent de cadascuna de les unitats de suport a l’educació especial (USEE) de secundària en un 25%, la reducció de les hores de preparació i l’increment de les hores d’atenció directa del personal educador d’educació especial de les USEE, o la no-cobertura de les reduccions de jornada del personal auxiliar i educador d’educació especial.

Ambdues organitzacions atendran els mitjans de comunicació que ho desitgin demà a les 11.40 h, a l’entrada de la seu del Síndic de Greuges (passeig de Lluís Companys, 7, Barcelona).

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 29 de juliol de 2013