CCOO denuncia que el Departament d’Educació devalua l’FP amb un model low-cost, amb afectacions laborals i precarització pel jovent

La Generalitat ignora la Llei d’FP i (des)regula la formació a l’empresa

L’Administració educativa tira pel dret i regula la formació en alternança simple i dual sense tenir en compte el marc del desplegament de la Llei 10/2015 que garanteix la participació dels agents econòmics i socials. Això ho fa amb la publicació de la Resolució EDU/1076/2019 de 24 d’abril. I ho fa tot i que el calendari de la Llei preveia el desplegament de la regulació dels drets i deures de l’alumnat a l’empresa, la formació del professorat i dels tutors/es d’empresa.

D’aquesta manera, el Departament d’Educació de la Generalitat trenca amb la dinàmica de treball i voluntat de desplegar tota la normativa de la Formació Professional (FP) amb diàleg i consens iniciada per l’actual Govern.

El Departament inicia a mitjans de maig la difusió als centres educatius del nou de currículum d’FP que té previst implantar el proper curs i que afectarà a més de 120.000 alumnes i al seu professorat de centres públics i privats.

Suposa la reforma més important de l’FP dels últims 10 anys a Catalunya i no ha estat treballada, ni consensuada, ni amb el professorat dels centres ni amb els sindicats, ni tampoc amb les empreses que hauran d’acollir més hores a l’alumnat en pràctiques no laborals.

Aquest canvi s’avança al ‘Plan estratégico para impulsar la Formación Profesional’, anunciat el mes de setembre, que molt probablement comportarà canvis en l’organització curricular dels cicles formatius.

El nou currículum està creat per encabir la modalitat dual (cursada pel 10% de l’alumnat) i l’ordinària. Aquest model elimina les hores de lliure disposició dels mòduls professionals, el 33% de les hores del mòdul Formació i Orientació Laboral (FOL) i augmenta les hores del mòdul projecte a 200 hores i la Formació als Centres de Treball (FCT), pràctiques a l’empresa, fins a 500 hores.

La reducció d’hores lectives de les matèries té una afectació a les plantilles de tots els instituts d’aproximadament 0,5 docents per cada línia d’FP i a hores d’ara el Departament encara no ha formulat cap proposta per evitar la pèrdua de professorat.

El 1r curs concentrarà un nombre més elevat de mòduls que el que es produeix actualment i el 2n curs tindrà una càrrega lectiva al centre mínima, per facilitar l’estada a l’empresa, posant a disposició d’aquesta l’especialització professional de l’alumnat i menystenint la tasca realitzada pels centres fins ara.

Tot apunta a l’augment de l’abandonament escolar prematur, actualment del 17% en joves d’entre 18 i 24 anys, 7 punts per sobre de la mitjana de la UE de 10,4%.

Davant la reforma més important de la última dècada de l’FP, la Federació d’Educació de CCOO ha exigit al Departament d’Educació:
– L’aturada d’aquesta modificació i la planificació durant el curs vinent, en el marc de la mesa sectorial de negociació d’educació, de qualsevol modificació curricular i la retirada de la Resolució EDU/1076/2019.
– L’urgent actualització de l’acord d’FP de 1999, per a la millora de la qualitat de l’FPiERE (formació professional inicial i ensenyaments de règim especial) i de les condicions laborals del seu personal.
– Recursos i pressupost propi, adaptat a les necessitats de l’FP actual.
– La convocatòria d’una mesa sectorial immediata per tractar els canvis a l’FP i als ensenyaments artístics.
– Respecte al marc de la Llei 10/2015, per desplegar dins del seu paraigües les normatives que afectin el sistema d’FP educativa i laboral.
– La posada en valor de les pràctiques no laborals de l’alumnat d’FP, amb l’obligatorietat de cotització a la Seguretat Social.

La Federació d’Educació de CCOO seguirà denunciant i treballant per la millora de l’FP amb les següents accions:
– Fer denúncia de la situació actual en els diferents òrgans de concertació de l’FP.
– Donar suport als manifestos de denúncia del professorat, amb sol·licitud d’aturada del nou model curricular d’FP.
– Difusió del manifest ‘Aturem l’FP low-cost d’Educació. Combat la precarietat’.
– Convocar Assemblea de professorat d’FP a la seu de CCOO (Via Laietana, 16, Barcelona), el proper dijous, 23 de maig, a les 14 hores, oberta als mitjans.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 20 de maig de 2019