CCOO denuncia que continua sense data el cobrament del complement de tutoria pel personal de reforços Covid

Des de l’inici de curs, CCOO vam demanar al Departament el reconeixement immediat i a tots els efectes, administratius i econòmics, del càrrec de tutoria per a tothom que l’estigués exercint, també, per tant, pel personal contractat com reforços Covid.

El Departament va manifestar que era un problema tècnic de l’aplicatiu, que no permetia introduir els nomenaments de tutoria al personal docent contractat com a reforç Covid. Era una qüestió de temps arreglar-ho. Vam confiar en el fet que es podria cobrar a la nòmina de febrer, tal com ens van anunciar, però ara ens diuen que l’aplicatiu informàtic encara no està preparat i ens avancen que tampoc serà possible cobrar-ho a la nòmina de març. Això és inadmissible. Sembla que pel Departament no sigui una qüestió prioritària i evidencia que no valora prou l’exercici de la funció tutorial, tasca sempre molt important, però primordial ara, davant la situació sanitària que vivim. Tutores i tutors no estan cobrant el complement corresponent malgrat portar des del setembre exercint el seu càrrec.

Rebutgem aquest incompliment per part del Departament. No acceptem aquesta demora sine die, aquesta inconcreció del cobrament del complement perquè implica un menysteniment tant de la funció tutorial com de l’afectació econòmica a les persones treballadores que l’exerceixen.

Recordem a tot el personal nomenat com a reforç Covid que tingui assignades tasques de tutor/a sense reconèixer, que la Federació d’Educació de CCOO està a la seva disposició per exigir els seus drets.