CCOO considera decebedores les conclusions de la Conferència Sectorial i absolutament incomprensible l’eliminació de les quarantenes dels grups d’infantil i primària amb menys de 5 casos de COVID-19

En plena sisena onada, CCOO d’Educació exigeix el manteniment de les quarantenes i més mesures de seguretat i salut per a la tornada als centres

El sindicat defensa la tornada presencial però amb condicions i recursos perquè sigui segura. Això exigeix, entre altres mesures, mantenir les quarantenes, reduir les ràtios d’alumnat per aula, contractar més personal i garantir una ventilació adequada als centres.

La Conferència Sectorial duta a terme el 4 de gener pel Ministeri d’Educació i les comunitats autònomes ha decidit no adoptar cap mesura que millori la seguretat i la salut als centres educatius, amb la qual cosa perpetua l’error de no ampliar els recursos i no implementar noves mesures com la ventilació mecànica que CCOO demanem des del primer trimestre del curs passat [https://educaccio.cat/2020/educacio/traslladem-el-nostre-document-en-relacio-amb-la-ventilacio-mecanica-a-la-comissio-paritaria-de-prevencio-de-riscos-laborals/] i que és més important que mai en moments de baixes temperatures com l’actual. No es pot permetre que la comunitat educativa hàgim d’escollir entre passar fred o respirar un aire sense garanties de seguretat.

A més a més, la Comissió de Salut Pública, formada pel Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, va decidir divendres passat acabar amb les quarantenes dels grups bombolla a infantil i primària quan hi hagi menys de 5 casos o d’un 20% de l’alumnat amb infecció activa per COVID-19 per aula. D’aquesta manera, l’alumnat menor de 12 anys que encara ni tan sols té la possibilitat de tenir la pauta completa de vacunació haurà d’assistir a l’escola encara que en el seu grup bombolla s’hagin donat casos de COVID-19 amb criteris epidemiològics.

Des de la Federació d’Educació de CCOO considerem que es tracta d’una decisió incomprensible en un moment de màxima incidència de contagis, que no sembla anar a favor del control de la pandèmia i que deixarà la comunitat educativa indefensa amb el pes de la responsabilitat d’evitar més contagis, especialment per al personal dels centres que es veurà obligat a extremar les precaucions no sempre fàcils amb infants de poca edat. Encara més tenint en compte que no va acompanyada de cap mesura extra de prevenció en els centres educatius i que ni la població infantil està vacunada, ni una part del personal dels centres ha rebut la tercera dosi.

En tot cas, és crucial que es continuïn realitzant tests de detecció entre els contactes estrets de casos positius en els grups bombolla escolars de manera ràpida i senzilla.

És prioritari que aquests temes es tractin amb la representació legal dels treballadors i treballadores i, per aquest motiu, tornem a insistir en la importància de la posada en marxa efectiva dels comitès de seguretat i salut, en concret, de la Comissió Paritària, de la qual CCOO ja vam demanar convocatòria abans de les vacances de Nadal [https://educaccio.cat/2021/educacio/el-departament-no-actua-davant-lalarmant-increment-dels-contagis-ccoo-volem-escoles-obertes-amb-seguretat-i-garanties-sollicitem-reunio-extraordinaria-de-la-comissio-paritaria-de-salut-labo/]. Considerem imprescindible que l’execució i el seguiment dels protocols sanitaris als centres es pugui fer amb rigor i amb l’acompanyament degut del Departament, sense oblidar el subministrament generalitzat de mascaretes FFP2, gels hidroalcohòlics, mesuradors de la qualitat de l’aire, etc. Per descomptat, també és imprescindible garantir les substitucions del personal dels centres educatius per evitar la sobrecàrrega de feina degut a l’elevat nombre de baixes que ja es pot preveure.

Per a CCOO és inadmissible que les diferents administracions no prioritzin clarament les mesures que garanteixin el dret a l’educació i a la salut de tota la comunitat educativa i, en definitiva, de tota la societat, i que no hi destinin els fons per a tal finalitat.