Dret de protecció de la treballadora embarassada i/o lactant natural davant dels riscos laborals a la feina

Píndola informativa sobre salut laboral. Maig del 2022

L’empresa ha d’oferir a les dones embarassades o en període de lactància natural una protecció especial de la seva salut en el treball. Aquesta protecció significa que cap condició de treball no pot suposar un perill per a la salut de cap dona treballadora que es trobi en aquestes situacions o del seu nounat.

En el supòsit que aquesta protecció no sigui possible, la treballadora podrà accedir a la prestació per risc durant l’embaràs o la lactància natural per evitar que hagi de treballar en condicions de risc. Per tant, aquesta prestació no està prevista perquè les empreses evitin les seves obligacions en salut laboral, sinó que s’hi podrà recórrer quan objectivament no sigui possible evitar els riscos laborals.

Dret Proteccio Treballadora Embarassada I Lactant Riscos Laborals 1
Dret Proteccio Treballadora Embarassada I Lactant Riscos Laborals 2
Dret Proteccio Treballadora Embarassada I Lactant Riscos Laborals 3
Dret Proteccio Treballadora Embarassada I Lactant Riscos Laborals 4
Dret Proteccio Treballadora Embarassada I Lactant Riscos Laborals 5

Obligacions de l’empresa:

  1. Realitzar l’avaluació de riscos de cada lloc de treball considerant els possibles riscos per a l’embaràs i la lactància natural i disposar d’una llista de llocs de treball exempts de risc per a aquestes situacions.
  2. Evitar l’exposició a riscos laborals de les treballadores embarassades o lactants, facilitant l’adaptació del seu lloc de treball o el canvi a un altre lloc sense risc i sense pèrdua de drets.
  3. Suspendre el contracte a la treballadora quan el canvi o l’adaptació del lloc de treball no sigui possible perquè pugui sol·licitar la prestació per risc durant l’embaràs i la lactància, facilitant-li tota la documentació necessària per a la seva tramitació.

Si necessites saber més sobre el procediment que s’ha de seguir, contacta amb els teus delegats i delegades de CCOO o consulta’ns.

Infografia Dret Proteccio Treballadora Embarassada I Lactant Riscos Laborals
Infografia Derecho Proteccion Trabajadora Embarazada Y Lactante Risgos Laborales

Fes clic per descarregar en PDF la píndola informativa sobre el dret de protecció de la treballadora embarassada i/o lactant natural davant dels riscos laborals a la feina o la píndola informativa en castellà sobre el derecho de protección de la trabajadora embarazada y/o lactante ante los riesgos laborales en el trabajo

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc