Guia sindical sobre violències masclistes a la feina

La violència que s’exerceix contra les dones només pel fet de ser dones esdevé l’exemple més dur i greu del fet que la desigualtat impregna, encara avui, en ple segle XXI, les relacions socials entre els gèneres en tots els àmbits.

L’origen de la violència masclista és estructural; és l’exemple de conductes de domini, control i abús de poder d’homes sobre dones i d’un model de feminitat i masculinitat amb aquesta finalitat, d’uns fonaments culturals i econòmics patriarcals que, més enllà de destruir vides, fa molt difícil, sinó impossible per a les dones, l’exercici de drets bàsics i fonamentals com el de la mateixa llibertat.

Per poder avançar en la seva erradicació, cal que tota la societat s’hi impliqui. Aquesta erradicacio és un deure col·lectiu i passa per plantejar una transformació radical de tots els seus sistemes, des d’educar d’una altra manera i generar un veritable canvi de mentalitats i valors, des de conèixer en profunditat com es reprodueix generacionalment i com s’interrelaciona amb altres sistemes com l’econòmic o el polític, fins a impulsar des dels poders públics veritables polítiques adreçades fermament a aconseguir una
societat on el principi d’igualtat sigui una realitat i la violència masclista no gaudeixi d’impunitat.

La situació de les dones al nostre país en l’àmbit laboral actual després de les reformes laborals i les retallades de l’estat del benestar suposa un escenari cada vegada més allunyat de l’objectiu d’igualtat i amb un gran impacte per a les dones. L’ocupació és escassa, més precària i més inestable.

Quan les condicions laborals derivades del tipus de contracte, del tipus de jornada i de la retribució s’endureixen, o quan la negociació col·lectiva s’afebleix, les dones perden drets i oportunitats.

Feu clic per descarregar-vos la Guia sindical sobre violències masclistes a la feina