Conferència de Dones i Homes: feminitzant el sindicat

3 de març del 2016

El Consell Nacional de CCOO de Catalunya va aprovar el dia 10 de desembre del 2015 la convocatòria d’una conferència de dones i homes de CCOO que se celebrarà el 3 de març del 2016 coincidint amb la celebració del 25è aniversari de la 1a Conferència d’Homes i Dones del sindicat.

Amb el lema “Feminitzant el sindicat”, CCOO vol obrir un debat sobre tres eixos: acció i prioritats sindicals en clau de gènere; conciliació, i presència de les dones al sindicat i al centre de treball.

Els debats es faran a través de dues vies: una de format obert a tota l’afiliació mitjançant una enquesta d’opinió i un procés de debat presencial que organitzaran el conjunt d’organitzacions del sindicat.

El procés de debat clourà amb la conferència del dia 3 de març, que es farà a la sala d’actes (i altres espais) de la seu del sindicat a Barcelona (Via Laietana, 16) a partir de les 9.00 h. Aquí es posaran en comú les reflexions i les propostes i s’aprovaran les conclusions que formaran part del contingut dels debats del proper congrés de CCOO de Catalunya.

Una conferència de dones i homes de CCOO. Per què?

La lluita per la igualtat efectiva de dones i homes ha evolucionat al llarg dels darrers trenta anys. Tenim lleis pioneres a Europa i al món, però això, en el nostre entorn, no ha estat suficient, ja que quan l’ofensiva patriarcal i la neoliberal han fet aliances hem pogut comprovar que encara avui les dones i els homes vivim en una societat amb unes relacions socials de gènere basades en la desigualtat, la divisió sexual dels treballs i de la cura, el sostre de vidre o la violència masclista.

Transformar la societat inevitablement requereix uns agents preparats per a aquesta transformació que estiguin adaptats als reptes que plantegen els retrocessos en drets, la radicalització de les tesis conservadores i neoliberals, la versalitat del patriarcat, i tot en un context social, econòmic i polític hostil que cada dia que passa deixa més dones amb menys drets, més precarietat i més desigualtat.

En els debats i les propostes del Comitè de Dones, on s’ha generat un contingut que després també hem pogut sumar a l’Assemblea sindical oberta, ha quedat palesa la necessitat que com a organització sociopolítica del segle XXI tenim una gran oportunitat de repensar-nos i de fer-ho en clau de gènere.

Per aquest motiu, organitzem la Conferència de Dones i Homes amb el lema “Feminitzant el sindicat” en el 25è aniversari de la que va ser la 1a Conferència d’Homes i Dones.

Objectius de la conferència:

– Analitzar l’evolució de l’organització des de la primera conferència (valoració qualitativa que parteix dels punts i compromisos aprovats fa vint-i-cinc anys).
– Dibuixar les línies estratègiques de futur.
– Concretar propostes per a l’XI Congrés de la CONC a partir de les opinions i les propostes recollides en el procés de debat de la Conferència de Dones i Homes.

Objectius de participació:

– Implicar el conjunt del sindicat i les seves estructures en el debat i el desenvolupament de la conferència.
– Oferir diferents espais de participació al conjunt de l’afiliació.
– Promoure el debat en els diferents òrgans de direcció.
– Involucrar les seccions sindicals i els sindicats intercomarcals de forma expressa en el debat i en la implementació de propostes concretes.

Continguts del debat:

El debat del procés de la conferència es desenvoluparà en tres eixos d’acord amb les propostes prioritzades a l’Assemblea sindical oberta i de les reflexions col·lectives i dels treballs del Comitè de Dones del sindicat.

1. Acció i prioritats sindicals en clau de gènere:
– Bretxa salarial.
– Polítiques i plans d’igualtat.
– Lluita contra les violències masclistes.

2. Participació i conciliació:
– Temps de treball i temps de vida.
– Horaris.
– Coresponsabilitat.
– Participació presencial i no presencial.
– Formes de treball (treball en equip i per projectes).

3. Presència de les dones al sindicat i al centre de treball:
– Òrgans de direcció i estructura sindical.
– Representació al centre de treball:
    – Composició de candidatures a les eleccions sindicals.
    – Funcionament quotidià i pràctiques a les seccions sindicals d’empresa.
– Meses de negociació, participació i representació institucional.
– Visualització externa i interna del sindicat en clau de gènere.

La Conferència de Dones i Homes es retransmetrà en directe per Internet a través de la portada de la web de CCOO de Catalunya, www.ccoo.cat

Feu clic per veure:
– el cartell de la Conferència de Dones i Homes 
– la Lluita Digital 236, especial sobre la Conferència de Dones i Homes
– el Reglament de la Conferència de Dones i Homes
– els resultats de l’enquesta de la Conferència de Dones i Homes: feminitzant el sindicat