Anys de lluita i #OrgullDeSer a la feina

Jornada “La qüestió LGTBI: posem un + a l’acció sindical”

El 29 de juny, a la sala d’actes de CCOO de Catalunya

Per celebrar el dia de l’Orgull LGTBI+, plantegem una jornada que ens permeti proposar fórmules de participació del col·lectiu LGTBI+, amb l’objectiu que l’àmbit no sigui una mena de calaix aïllat de la quotidianitat de l’acció sindical, i que situï la qüestió LGTBI+ en la negociació col·lectiva i com un factor de risc psicosocial al centre de treball.

Volem que sigui una jornada que no vagi encaminada de manera concreta al col·lectiu LGTBI+, sinó que sigui útil per al conjunt de l’actiu sindical de la nostra organització, en la línia de treball que està desenvolupant la Confederació de CCOO.

L’acte consistirà en:

Primera taula: “Orgull de ser en la negociació col·lectiva: posem exemples?”

En aquesta taula abordarem com incloure clàusules específiques de protecció del col·lectiu LGTBI+, però no només clàusules encaminades a erradicar l’LGTBI-fòbia, sinó també a protegir el col·lectiu LGTBI+ en les seves condicions de treball en tots els apartats d’un conveni col·lectiu, des de les categories laborals fins al règim sancionador del conveni.

Per fer-ho, comptarem amb José Manuel Morales, professor de la Universitat de Màlaga, que acaba de dirigir un projecte d’investigació sobre negociació col·lectiva i responsabilitat social corporativa en temes LGTBI+.

Segona taula: “La Inspecció de Treball ens entén: una qüestió de riscos psicosocials”

En aquesta taula la idea és analitzar com afecta ser del col·lectiu LGTBI+ al centre de treball i els reptes que implica la consideració d’aquest fet com a risc psicosocial.

En aquesta taula comptem amb la Telma Vega, una inspectora de treball especialitzada en igualtat i diversitat.

Programa Jornada Orgull Lgtbi 2022

Manifest de CCOO del Dia de l’Orgull 2022

A CCOO, com a sindicat de classe i agent d’igualtat, fa anys que treballem pels drets socials i laborals de les persones LGTBI+ i en contra de qualsevol discriminació per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere. I també fa anys que lluitem per erradicar la violència i l’assetjament amb l’objectiu de garantir el respecte a la dignitat de les persones i a la diversitat, i de salvaguardar, en definitiva, els drets humans.

La pandèmia també ha agreujat les discriminacions per a les persones LGTBI+, especialment en col·lectius joves, amb un confinament que de vegades els ha obligat a conviure amb famílies que no respecten la seva orientació o expressió de gènere, amb la qual cosa han patit violències que han arribat a convertir algunes llars en nous “armaris” per a persones LGTBI+ que ja havien afrontat com sortir-ne.

CCOO hem estat, som i serem punta de llança del sindicalisme LGTBI+. I som conscients de la importància de subratllar aquest compromís, especialment en aquest moment en què els discursos d’odi campen a gust i s’estenen als nostres carrers, als nostres barris i als nostres centres de treball. Aquest discurs d’odi que, a més, té una gran cobertura des de les institucions després de l’entrada de l’extrema dreta. Com a conseqüència, l’Observatori contra l’Homofòbia ha denunciat un augment de més del 50 % en incidents LGTBI-fòbics en els primers mesos del 2022 en relació amb el 2021 i ha registrat 86 casos entre agressions, insults i discriminacions.

Som conscients i ens sentim orgullosos dels avenços dels últims anys i de la manera com hi hem contribuït, però també sabem que hem d’estar en guàrdia davant el risc de retrocessos. Ni un pas enrere!

A CCOO sabem també que encara queda molt camí per recórrer per aconseguir la igualtat efectiva, perquè les persones LGTBI+ se sentin segures i puguin visibilitzar-se, si així ho desitgen, sense por i sense riscos. Encara avui formar part del col·lectiu LGTBI+ condiciona les persones a l’hora d’accedir a una feina i dificulta poder expressar-se lliurement per por de ser discriminades. A la feina, sense armaris!

CCOO avancem en la formació i la sensibilització dels nostres delegats i delegades, i els dotem d’eines transformadores i útils per millorar la seva situació a les empreses. Destaca el nostre “Document de propostes de CCOO per a la negociació col·lectiva”, que inclou models de clàusules generals d’igualtat de tracte i no discriminació i clàusules específiques en matèria d’accés a l’ocupació, la formació, la promoció, els permisos o la salut laboral, entre d’altres.

Les nostres línies estratègiques en matèria d’ocupació estan, a més, recollides a la nostra Plataforma Reivindicativa de Drets LGTBI+.

Des de CCOO reclamem:

 • Clàusules LGTBI+ en els convenis col·lectius acordades en la negociació col·lectiva que serveixin per eliminar qualsevol discriminació laboral, garantir la formació i la sensibilització a les empreses, i sancionar les conductes d’assetjament LGTBI-fòbic, entre altres mesures.
 • El reconeixement de l’LGTBI-fòbia com a risc psicosocial.
 • La promoció en el marc de l’empresa de protocols específics per a la prevenció i l’actuació davant l’assetjament per motius d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió. Cal demanar que, en la negociació col·lectiva, s’incloguin protocols, mesures o procediments en aquest sentit en els convenis col·lectius, i amb una atenció especial a la protecció dels drets i les llibertats.
 • El desenvolupament i el foment de l’adopció de protocols i mesures per a persones LGTBI+ en el marc laboral, com ja estem intentant impulsar en el marc del diàleg social català.
 • La promoció de la negociació de plans específics d’inclusió i diversitat LGTBI+ a les empreses que fomentin la creació d’entorns de confiança i garanteixin fórmules no discriminatòries d’accés, contractació i promoció, així com el gaudi de tots els drets reconeguts a l’empresa. Si cal, es treballarà per adequar els reconeixements mèdics a les diferents realitats.
 • El foment dels currículums cecs en els processos selectius.
 • El desenvolupament de campanyes de formació i sensibilització en espais laborals destinades a erradicar l’LGTBI-fòbia.
 • La formació del personal d’oficines d’inserció laboral amb l’objectiu d’oferir una atenció integral a les persones LGTBI+, així com la inclusió del col·lectiu en programes d’inserció laboral per abordar situacions d’exclusió i vulnerabilitat.
 • L’anàlisi i la negociació, a les meses de negociació corresponents, de mesures concretes que facilitin l’accés a les persones LGTBI+ especialment vulnerables a llocs de treball públic, sempre respectant els criteris d’igualtat, mèrit i capacitat en el procés.
 • La introducció al règim sancionador de la tipificació de discriminació per orientació sexual i/o identitat de gènere a través de la negociació col·lectiva.
 • La transversalitat de mesures que garanteixin aquests drets laborals a l’Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva (AENC).
 • La proposta d’actualització sobre espais tancats als vestidors per garantir la intimitat de les persones.
 • La incorporació de mesures específiques de no discriminació per motius LGTBI+ a l’Estatut bàsic de la funció pública, així com en el marc de l’Administració general de l’Estat, les lleis autonòmiques i l’Estatut de les persones treballadores.
 • La promoció que als plecs de continguts de les administracions públiques es valori que les empreses que optin a contractes públics hagin desenvolupat i apliquin mesures contra la discriminació per diversitat sexual, identitat i expressió de gènere.

A CCOO ens sumem a les reivindicacions de l’Orgull d’aquest 2022 i animem tota la nostra afiliació a anar als actes i a les manifestacions que tindran lloc a tot el territori espanyol.

Per un passat, un present i un futur d’anys de lluita: #OrgullDeSer: a la feina, #CCOOentén!