Salut per a totes. Prou desigualtats!

28 de Maig, Dia Internacional per la Salut de les Dones

La pobresa, l’atur, la precarietat laboral, les condicions de l’habitatge i el medi ambient, i la qualitat dels serveis socials condicionen la generació de desigualtats en la salut que poden arribar a significar una diferència en l’esperança de vida de 10 anys segons el lloc de residència.

Les desigualtats socials, perpetuades i accentuades per les polítiques neoliberals, expliquen la generació i el manteniment d’aquestes desigualtats.

Entre els factors socials, l’impacte de gènere té un pes molt important:

– Creix la taxa d’inactivitat i la parcialitat per a les dones, i l’ocupació que es crea és precària. L’atur entre els homes baixa, però no ho fa entre les dones. Ha tornat a augmentar la bretxa salarial entre homes i dones.
– La taxa de protecció per a les dones és 6 punts inferior a la dels homes. La taxa de risc de pobresa és molt elevada i més per a les dones i les persones joves.
– El 75,1% de la població de 15 anys i més, el 70,3% dels homes i el 79,7% dones pateix o ha patit algun dels 28 problemes de salut crònics i aquests són diferents segons el sexe.
– Els percentatges més elevats de població que els pateix es donen entre les persones amb estudis primaris o sense estudis.
– Les dones consumeixen, en general, més medicaments. Els medicaments contra els patiments físics i psíquics són els més consumits. El model d’atenció que es dona al malestar i a les malalties cròniques que reben és el més adequat?
– Continua havent-hi un excés d’intervenció en els processos naturals de les dones. Hi ha una taxa de cesàries molt elevada; es parla de violència obstètrica.
– Cada cop les dones es veuen mes condicionades per les condicions laborals quan decideixen ser mares i ho fan cada vegada més tard. En alguns casos es produeix un allargament del consum d’anticonceptius hormonals en l’edat fèrtil que poden provocar problemes.

El darrer Govern de la Generalitat no ha parat d’eliminar recursos públics, els pressupostos destinats a la sanitat s’han retallat i la manca d’activitat als centres d’atenció primària o a la Xarxa Sanitària d’Utilització Pública s’ha traspassat a les clíniques i als hospitals privats, que han augmentat així la seva contractació amb el Servei Català de la Salut, descapitalitzant la sanitat pública i intentant eliminar els centres completament públics, passant-los a la gestió privada.

CCOO exigeix que l’actual Govern de la Generalitat:

– Garanteixi el dret a decidir sobre el propi cos.
– Actuï davant les desigualtats socials i les de gènere existents.
– Retorni la universalitat de l’atenció sanitària.
– Doni suport a la sanitat pública millorant-ne l’equitat.
– Erradiqui les desigualtats de tot tipus i consideri l’impacte de gènere en l’atenció.
– Elabori un pla de xoc per millorar l’atenció de les dones.

Programa commemoratiu de CCOO de Catalunya en el Dia Internacional de la Salut de les Dones, 28 de maig
29 de maig, a les 12 h, al vestíbul de CCOO:

– Inauguració de l’exposició de la “Xarxa de dones per la salut” en el seu 20è aniversari.
– Projecció del vídeo de la Federació de Sanitat i la Secretaria de les Dones de CCOO El cos de les dones, un negoci en la publicitat.
– Lectura del manifest del Dia Internacional de la Salut de les Dones.