Des de CCOO alertem del perill de tancament de diverses prefectures de Trànsit per falta de personal en l’atenció a la ciutadania

Exigim mesures per a cobrir l’alta taxa de vacants, que en les prefectures de moltes províncies pot suposar el tancament imminent de les dependències. A Catalunya el nombre de vacants en llocs d’atenció directa a la ciutadania arriba gairebé al 75% a Girona, mentre que a Tarragona i Sabadell se supera el 60%, i a Barcelona i Lleida és del 55%. Un tancament  impediria que els ciutadans i les ciutadanes accedeixin a la tramitació de la seva documentació. En culpem les privatitzacions, una creixent pèrdua de personal, i el greu deteriorament de la Direcció General de Trànsit, que amenacen la seva utilitat com a organisme encarregat de la gestió viària.

Considerem crítica la situació que es viu en les prefectures de moltes províncies de l’Estat, on més de la meitat de les places està sense cobrir. Això fa perillar l’atenció a la ciutadania en aquest servei públic, on es realitzen tràmits d’exàmens, llicències i permisos de conducció, matriculacions o transferències de vehicles, entre altres. La falta de personal en llocs d’atenció directa al públic suposa que gairebé el 70% de persones que tracta d’obtenir cita prèvia no l’aconsegueixi, xifra que augmenta fins al 90% quan es tracta del tràmit de bescanvi de llicència, segons dades proporcionades pel mateix organisme.


CCOO adverteix que la situació és tan greu que la mateixa Direcció General de Trànsit es veurà obligada al tancament total d’algunes dependències, per la qual cosa la ciutadania hauria de desplaçar-se a altres províncies per a dur a terme els tràmits corresponents.

Plantegem a més la urgència de cobrir les places vacants existents en l’organisme, de manera que es pugui garantir la seguretat viària i l’atenció en aquest servei públic, raó per la qual exigim al Govern la dotació necessària i una Oferta d’Ocupació Pública específica per a continuar en la lluita contra les defuncions en la carretera.


La progressiva pèrdua de personal no ha deixat d’anar en augment en l’última dècada, i suposa un problema de tal magnitud que en gairebé el 60% de les províncies les oficines d’atenció al públic de les prefectures de Trànsit han de fer front diàriament a la demanda ciutadana amb més del 50% dels llocs de la seva plantilla sense ocupar. Aquest delicat escenari s’agreuja en territoris com Eivissa, Navarra, Tarragona, Girona, Madrid, Castelló,  Huelva, Barcelona, Guadalajara Toledo o Terol, províncies en les quals aquesta alta taxa de places vacants creix molt per sobre del citat percentatge, i arriba a vegades al 80% de vacants, com succeeix a Sòria i Valladolid.


D’altra banda, també resulta necessari recalcar que les externalitzacions de serveis en la DGT s’estan realitzant en un organisme autònom que està estretament lligat al sector de l’automoció, el qual representa al voltant d’un 10% de la totalitat del PIB, i en l’engranatge del qual per al seu correcte funcionament orbiten tràmits com les matriculacions i altres qüestions que es gestionen des de Trànsit, amb el que la deterioració que està sofrint l’organisme pot implicar un fre en un dels “motors” econòmics del país, tot això en una situació on la inflació colpeja durament tant al sector privat com al públic.
CCOO alerta a més del risc d’augment d’accidents i morts en la carretera per l’esmentada falta de personal i les privatitzacions de serveis públics essencials per a la seguretat viària, com els Centres de Gestió i els serveis de vigilància dels d’helicòpters. Dues eines que s’han demostrat àmpliament com a pilars de la seguretat viària, i que a partir de 1989 van aconseguir reduir en un 80% el nombre de persones mortes en accidents de trànsit. En els vuit centres actuals es controlen més de 1.700 cambres, 2.000 panells informatius i 2.400 estacions de presa de dades, a més de diverses zones amb carrils reversibles. Això permet realitzar advertiments i enviar assistència en casos d’accidents. Exigim també un increment de les plantilles per a garantir l’atenció i la seguretat a conductores i conductors.