Les ràtios educatives catalanes les més altes de l’Estat

La Federació d’Educació de CCOO de Catalunya ha presentat el seu dossier d’inici de curs , on ha realitzat una radiografia de la situació actual de l’educació al nostre país i ha explicat les seves propostes pel curs 2023-2024.

Teresa Esperabé, secretària  general de CCOO d’Educació,  ha presentat un estudi detallat on explica que, malgrat el triomfalisme del departament, les ràtios escolars a Catalunya són les més altes de l’Estat espanyol, amb una situació especialment preocupant a l’etapa secundària. Les conseqüències són que no es poden atendre adequadament les necessitats educatives, i encara menys dedicar una atenció individualitzada a l’alumnat. El departament ha d’assumir una disminució generalitzada de les ràtios a totes les etapes perquè si no estem condemnant a l’alumnat actual a no gaudir d’aquesta imprescindible mesura fins a l’any 2035.

Esperabé també ha manifestat que aquest 2023-2024 ha de ser “el curs del 6 %”, quan impulsada per CCOO i altres cinquanta entitats educatives i ciutadanes, es presentarà davant del Parlament de Catalunya la  iniciativa legislativa popular per garantir per llei que l’educació a Catalunya compti amb una inversió pública equivalent, com a mínim, al 6 % del PIB català.

Carles (Charlie) Nadal, coordinador del Barcelonès, ha exemplificat en l’Hospitalet, la segona ciutat de Catalunya, la gravetat de la situació de sobreràtios i la necessitat de comptar amb més personal docent i més equipaments per fer-hi front.

Xavier Pérez, responsable de Formació Professional, ha denunciat la situació del sector on les mancances de planificació del departament estan empenyent milers de famílies cap a l’oferta privada per la impossibilitat de trobar places per als estudis triats a l’ensenyament públic. Des de CCOO reclamem una inversió decidida en l’Institut Obert de Catalunya (IOC) i en el conjunt de l’FP per fer realitat les declaracions del Govern de situar l’FP com una prioritat.

Mireia Domínguez, responsable de Sectors Vulnerables de CCOO-Educació, ha denunciat, per la seva banda, la situació impossible de milers de treballadores del sector de l’atenció a les criatures de zero a tres anys que, malgrat protagonitzar una etapa educativa de vital importància per al desenvolupament, pateixen unes condicions salarials i contractual indignes. CCOO reclama la creació immediata d’una taula tripartida del sector 0-3 amb presència dels agents socials, el Departament d’Educació i les patronals del sector.