Darrera sentència del Suprem: bones notícies per posar fi a la temporalitat a les administracions públiques

Aquest 28 de juny, el Tribunal Suprem ha fet pública una sentència relativa al cessament d’una treballadora laboral de l’Administració pública, portada a aquest tribunal pel Servei Jurídic de CCOO.

La sentència, només vàlida per al personal laboral, ens aporta més eines per poder aconseguir un acord sindical en la nostra lluita contra la temporalitat a les administracions públiques, ja que:

  • Reconeix, finalment, l’abús de temporalitat quan s’ocupa un lloc de treball estructural mitjançant contractes temporals.
  • Considera que quan aquell lloc de treball està ocupat un màxim de tres anys, ha de tenir la consideració d’indefinit no fix.
  • En cas de cessament s’ha de compensar amb una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.

És un avanç, però de cap manera tanca aquest conflicte, ja que la figura d’indefinit no fix no representa un avantatge a la funció pública.

Respecte de la indemnització, ens ajudarà en la nostra negociació sindical, però tenint clar que el nostre objectiu no és el cobrament, sinó evitar els cessaments. Aquesta indemnització, molt per sota de la que estem plantejant CCOO en aquestes negociacions, ens ha de servir per forçar que les administracions acabin negociant amb la representació sindical els processos d’estabilització, amb l’objectiu que cap persona de les que ha patit l’abús de temporalitat acabi perdent el seu lloc de treball.

Feu clic per veure el full informatiu de l’Àrea pública de CCOO de Catalunya sobre la sentència per acabar amb la temporalitat a les administracions públiques