Vaga dels agents cívics i del personal de control d’aparcament de B:SM (Barcelona de Serveis Municipals)

Avui dimecres, 28 d’octubre, per la millora de les condicions laborals

La Secció Sindical de CCOO a B:SM (Barcelona de Serveis Municipals) ha convocat vaga avui dels agents cívics i del personal de control d’aparcament (ÀREA) a l’empresa barcelonina.

El sindicat està reclamant a la direcció que estudiï millores per al descans i l’ús de lavabos d’una plantilla que treballa a peu de carrer: el tancament de bars per la pandèmia de coronavirus o uns vestuaris d’aparcaments municipals sense condicions de seguretat i higiene no facilita la seva feina.

CCOO ha demanat mesures que evitin trencar els grups bombolla a l’empresa, per disminuir el risc de propagar el virus, com seria limitar les visites dels treballadors i treballadores a instal·lacions diferents de B:SM i de l’Ajuntament de Barcelona. La Secció Sindical de CCOO també ha proposat la possibilitat de no fer descansos amb jornada de 6 hores i acumular el temps que falta per completar la jornada per a una borsa de formació.

Segons informa el Comitè de Vaga, ahir es va celebrar l’acte de conciliació amb l’equip de mediació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), convocats juntament amb la representació de l’empresa a les 9.30 h per mitjans telemàtics, però la mediació es va donar per finalitzada a les 15 h amb el resultat de SENSE ACORD.

CCOO hi va fer les seves propostes amb la voluntat de ser tractades en Comissió de Seguiment juntament amb la resta de seccions sindicals i la direcció, però aquesta va eludir en tot moment qualsevol intenció de millorar els acords anteriors, com a maniobra patronal per boicotejar la convocatòria de vaga.

Per això, i recollint el sentir general de la plantilla després dels últims rumors difosos per part de l’empresa, amb el clar objectiu d’intimidar i promoure la por entre les persones treballadores, des de CCOO es manté la convocatòria de vaga per al personal d’Àrea i Agents Cívics de B:SM en defensa de les condicions dels llocs de treball.

Avui dimecres, 28 d’octubre, comença la vaga parcial, de 12 h a 16 h, de la següent manera:
-Torns de matí: a les 12 h podrà secundar la vaga parcial, donant per finalitzada la seva jornada.
-Torns de tarda: fins a les 16 h podrà secundar la vaga parcial, iniciant la seva jornada a partir d’aquesta hora.
-3r torn (Àrea): aquest col·lectiu de treballadors i treballadores és més lògic que se sumi a les aturades convocades els diumenges, començant per aquest pròxim dia 1 de novembre.

CCOO recorda que els treballadors i treballadores tenen dret a vaga, secundant-la sense l’obligació d’informar prèviament l’empresa, i que qualsevol coacció per part de l’empresa pot ser objecte de denúncia davant els òrgans pertinents.

El Comitè de Vaga lamenta la situació i sempre mantindrà l’oferiment realitzat a la resta de sindicats amb representació al Comitè d’Empresa per buscar, entre tots, les millors solucions i defensar els interessos dels treballadors i treballadores. De la mateixa manera, seguirà amb el compromís d’informar els treballadors i treballadores de les novetats que es vagin produint. El Comitè de Vaga no pot acceptar que la direcció d’una empresa pública anteposi l’organització del treball a la salut de les persones: els drets i la salut dels treballadors i treballadores no estan en venda.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 28 d’octubre de 2020