Una enquesta elaborada per CCOO i la UAB mostra el fort impacte de la crisi de la COVID-19 en la salut dels treballadors i les treballadores

Presentada avui a Madrid en roda de premsa

El secretari general de CCOO, Unai Sordo, i la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Margarita Arboix, han presentat aquest matí els primers resultats de l’enquesta “Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del COVID-19”.

L’objectiu d’aquesta enquesta era conèixer l’impacte de la pandèmia entre les persones assalariades o autònomes que a data del 14 de març del 2020 tenien una feina, incloent-hi aquelles afectades per un ERTO o acomiadades. Un treball que ha estat realitzat per dos equips d’investigadors, amb una llarga trajectòria de col·laboració, el grup POWAH, integrat per investigadors de les facultats de Medicina i de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB, i l’Institut Sindical de Treball, Ambient i Salut, ISTAS-CCOO. Ambdós equips van decidir posar en marxa l’enquesta COTS, “Condiciones de trabajo, inseguridad y salud en el contexto del COVID-19”.

ALGUNES DADES DESTACADES

Segons aquesta enquesta, el 75 % de la població assalariada està preocupada per la dificultat de trobar feina si perd l’actual. També recull una dada molt preocupant: el percentatge de persones que van anar a treballar amb símptomes com febre, tos, dificultat respiratòria o malestar general durant l’estat d’alarma és quasi el doble entre els qui afirmen que el seu salari els permet cobrir les necessitats algunes vegades (18,2 %), o entre els qui poden fer-ho sempre i moltes vegades (10,5 %). A més, el 71,2 % de les persones enquestades consideren que han anat a treballar sense prou mesures de seguretat (en els sectors essencials, el 73,5 % de les persones treballadores no s’han vist prou protegides a la feina).

L’enquesta també recull que el percentatge de persones que han treballat en situacions d’alta tensió durant la pandèmia s’ha duplicat en relació amb valors del 2016, arribant al 44,3 % dels treballadors i treballadores enquestats. Finalment, una altra dada alarmant de l’enquesta és el percentatge de treballadors i treballadores que ha començat a consumir tranquil·litzants en aquesta pandèmia, que ha estat del 12 %; respecte a analgèsics i opioides, els nous consumidors són el 9,7 %.

Trobareu a Internet:
– L’informe sobre l’enquesta (https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/salutlaboral_enquestaUAB_INFORME.pdf)
– Dossier de premsa (https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/salutlaboral_enquestaUAB_DOSSIERDEPRENSA.pdf)

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 1 de juliol de 2020