Materials informatius sobre la COVID-19 en diferents llengües

Anglès, àrab, castellà, francès, rus, ucrainès, urdu i xinès

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers de CCOO de Catalunya ha elaborat diversos materials informatius sobre la COVID-19 en diferents llengües.

ERTO

Infografia

Infografia

Infografia

Infografia

Infografia

Mesures socials i laborals

Infografia

Infografia

Contractacions agràries

Infografia

ERTO

Infografia

Infografia

Infografia

Contractacions agràries

Infografia

ERTO

Infografia

Infografia

Infografia

Infografia

Infografia

Mesures socials i laborals

Infografia

Infografia

Contractacions agràries

Infografia

ERTO

Infografia

Infografia

Infografia

Infografia

Infografia

Mesures socials i laborals

Infografia

Infografia

Contractacions agràries

Infografia

ERTO

Infografia

Infografia

Infografia

Mesures socials i laborals

Infografia

Infografia

Contractacions agràries

Infografia

ERTO

Infografia

Infografia

Infografia

Infografia

Infografia

ERTO

Infografia

Infografia

Infografia

Campanyes agrícoles

Infografia

ERTO

Infografia

Infografia

Infografia

Més informació sobre el coronavirus i el món laboral a www.ccoo.cat/coronavirus