Manifest “Sortir de la crisi amb noves perspectives de futur”

Elaborat el dilluns 6 d’abril de 2020

Les entitats que signem aquest document volem expressar, davant d’aquesta emergència, la necessitat compartida d’una reflexió que s’ha de transformar en acció per millorar la nostra societat.

Des de ja fa unes setmanes, ens enfrontem a una situació històrica que, tant a curt com a llarg termini, tindrà grans afectacions per a la societat. A Catalunya, la crisi pel coronavirus té el nom i el rostre de més de 25.000 casos de persones afectades (dades actualitzades a 5 d’abril) i de més de 2.500 víctimes mortals (dades actualitzades a 5 d’abril), a les quals volem expressar la nostra solidaritat i suport, així com a les seves famílies.

Aquesta gran emergència sanitària està alterant de la manera més profunda la nostra quotidianitat i la nostra manera de viure i de relacionar-nos. Provoca malestar i angoixa, i obliga a presenciar episodis particularment tristos i dolorosos que no s’oblidaran amb facilitat. A més, posa de manifest la fragilitat del sistema, que, després d’anys de privatitzacions de la sanitat, ha deixat el sector amb una greu carència de recursos. Aquestes evidents mancances del sistema, les estan corregint només la gran professionalitat i l’abnegació de tot el personal sanitari.

Volem manifestar el nostre més profund reconeixement a tot el col·lectiu mèdic, d’infermeria i sociosanitari al servei de la sanitat i les cures, així com a les treballadores i treballadors dels sectors públics que segueixen actius amb dedicació, esforç i corrent riscos per a la seva salut per tal que la ciutadania pugui preservar la vida i la salut.

Volem donar tot el nostre suport també a totes les treballadores i treballadors dels sectors considerats essencials; a les treballadores de la llar; a les persones que desenvolupen tasques de cura als domicilis; a les que treballen a les residències de gent gran o de persones amb discapacitat; al personal dels serveis socials, dels supermercats, dels serveis de neteja i de recollida d’escombraries, de les forces de seguretat, dels serveis funeraris, de manteniment, de produccions industrials o de subministraments d’energia i aigua; als treballadors i les treballadores del sector financer, del camp, de correus, de transports i de salvament; a totes les qui treballen en les plataformes, i a les qui es dediquen a assessorar els milers de persones afectades per les conseqüències socioeconòmiques perquè puguin preservar els seus drets laborals.

Ens hem de responsabilitzar com a societat i actuar per evitar al màxim que el preu més alt el pagui la part més vulnerable de la població o la que més es vulnera, com ara les persones migrants, especialment aquelles en situació irregular, o les dones. És l’hora de construir una base de consensos transversals que ens ajudi a recuperar i a enfortir el valor dels béns i els serveis col·lectius i públics.

Hem d’aprendre a reforçar el tan necessari sentit de comunitat en contra de les respostes individuals que fins ara ha intentat imposar el model neoliberal. Aquesta crisi ha posat en evidència la importància de compartir valors universals i la resposta de la ciutadania en general ha estat excepcional. Hem d’aprendre de la fragilitat d’un sistema que massa sovint oblida els equilibris de la natura i de les persones, i que prioritza els beneficis per damunt del benestar.

A més, partint de la consciència que les interrelacions a escala global dels destins de les persones s’han fet més evidents, creiem que és el moment adient per seguir lluitant amb l’objectiu d’assolir espais supranacionals cada vegada més democràtics i participats que proporcionin solucions comunes per sortir de la crisi i per establir, així, un nou model de relacions socials i econòmiques.

Reivindiquem que s’engegui una estratègia compartida a escala europea per evitar i corregir dúmpings de qualsevol tipus que puguin fer créixer les desigualtats ja existents. S’han de reivindicar i reforçar les fortaleses que han caracteritzat el nostre model europeu, que, malgrat les polítiques d’austeritat imposades per la mateixa Unió Europea i aplicades indiscriminadament a tots els països, ha de tenir en el sistema de benestar la seva identitat, que és fruit de la despesa social més alta a escala mundial. Cal seguir reivindicant la importància de la sanitat pública, del sistema públic de pensions i del sistema de serveis socials, i valorar el treball de cures, així com la importància que té per a totes les persones, no només les més vulnerables; l’educació gratuïta i universal; la protecció social; el treball digne; la recuperació de la vida a les zones rurals i la preservació de les terres de conreu; la lluita per preservar el planeta, el feminisme, i l’antiracisme i la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

Aquesta situació de crisi i de gran trasbals per a la vida de tots i totes nosaltres s’ha de veure i viure també com un gran aprenentatge per a tothom i, sobretot, per a les persones més joves. Tenim una responsabilitat com a societat per canalitzar-la de manera positiva i constructiva per tal de consolidar els valors col·lectius i universals del respecte, la solidaritat i la cooperació.

Hem de reforçar habilitats i espais de negociació i diàleg per resoldre situacions greus que, en aquest moment i a una velocitat impensable, estan transformant la nostra quotidianitat i per a les quals hem de construir respostes i solucions de gran abast.

Des d’aquesta visió, especialment, no podem oblidar les persones d’altres zones del món que patiran encara més les conseqüències sanitàries i socials d’aquesta emergència. La solidaritat s’ha d’exercir proactivament sempre i, més encara, en temps de crisi. S’han de reforçar els mecanismes de cooperació internacional dels quals aquí també estem sent receptors.

Amb voluntat de contribuir a l’assoliment de l’ODS 17, que fomenta la construcció d’aliances, tan adient en moments com aquest, demanem:

– A tothom, que segueixi actuant amb responsabilitat, prudència i solidaritat per protegir la salut de totes les persones.

– Als governs, que actuïn també amb responsabilitat, amb flexibilitat contínua, velocitat i capacitat d’adaptació per millorar les estratègies necessàries i canviants per vèncer aquesta emergència sanitària i social.

– A les empreses i al sector financer, que exerceixin la responsabilitat social, que implica una corresponsabilitat econòmica per garantir el manteniment dels llocs de treball en condicions dignes per a les persones treballadores i autònomes.

– A la Unió Europea i als estats membres, que elaborin un pla de xoc i un pla de llarg termini per assegurar que ningú no quedi enrere, on es puguin replantejar els criteris econòmics, socials i ambientals fins ara imposats pels poders econòmics i polítics, i on se’n puguin definir de nous per reforçar el que és comú, allò públic, reforçant els valors democràtics, les llibertats i la solidaritat.

– Posar al centre del debat polític i social les respostes urgents a la precarietat laboral, a les bretxes de gènere, a les desigualtats socials i territorials, i a la necessitat impel·lent d’una justícia climàtica i ecològica i d’una sortida digne i sostenible per al jovent des del punt de vista laboral i vital.

– Lluitar per una fiscalitat justa, que és la base necessària, a escala local i europea, per sostenir els estats del benestar i lluitar en contra dels dúmpings que castiguen uns països i privilegien els que actuen amb menys escrúpols a l’hora d’oferir-se com a territoris aptes per a l’evasió o l’elusió fiscal.

– Seguir construint relacions globals solidàries i horitzontals, enfortint la cooperació internacional en situació d’emergència i, a més llarg termini, per a la justícia global.

– Aprofitar aquesta conjuntura per fer canvis urbanístics permanents i reivindicar una mobilitat alternativa basada en l’ús del transport públic i col·lectiu i dels carrils bici.

– Reivindicar el paper actiu i fonamental de l’esport i la cultura per construir una societat cohesionada, respectuosa i basada en un pensament crític.

Barcelona, abril de 2020

Entitats promotores

Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP)
Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC)
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)
Associació per a l’Estudi dels Recursos Energètics (AEREN)
BACC
CCOO de Catalunya
Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST)
Club EMAS
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya TSCAT
Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC)
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Creu Roja a Catalunya
LaFede.cat Organitzacions per a la justícia global
Economistes davant la Crisi
Libélulas
Mujeres Migrantes Diversas
Mujeres Pa’lante
UGT de Catalunya

Altres entitats adherides

Agrupació Catalana de Tècnics Urbanistes (ACTU)
Alternativas Económicas SCCL
Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya.
Amical de Mauthausen i altres camps
Asociación Alboreà
Asociación casal colombiano
Asociación Gitana Rom y Romí Badalona
Asociación Maresme Latino
Asociación ParaguayPineda
Asociación Senegambia
Assemblea Social de l’Esquerra de Catallunya / Asamblea Social de la Izquierda de Cataluña
Associació Acció transversal per a la transformació Social AT2
Associació Amb Un parell
Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme
Associació Catalana per la Pau (ACP)
Associació Catalunya – Líban.
Associació de Societats Laborals i Economia Social de Catalunya (ASESCAT)
Associació de veïns i veïnes del Poblenou (AVVPN)
Associació d’Estudiants de L’Hospitalet
Associació Discapacitat Visual Catalunya 
Associació GarrafCoopera amb el sud
Associació Gitana de Pineda de Mar
Associació Grups associats pel treball social, cultural, comunitari i ambiental (GATS)
Associació Hèlia
Associació MARPI
Associació Novact
Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat
Associació Plegats per l’economia solidària i cooperativa al Baix llobregat
Associació Promoció del Transport Públic (PTP).
Associació Som eficiència
Ateneu de Memòria Popular
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
Centre d’Estudis Rurals i Agricultura Internacional (CERAI)
Centro Gitano de Lloret de Mar
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
Col·legi de Pedagogs de Catalunya (COPEC).
Col·legi Oficial Infermeres i Infermers Barcelona (COIB)
Comissió de Jubilats i Pensionistes de l’Hospitalet (associació).
Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona
Consell Català del Moviment Europeu  (CCME) 
Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Barcelona.
Coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya.
Coordinadora Un Altre Món És Possible
Equs Pineda SLL
Espai CONTRABANDOS
Espai de Ciutadania de l’Hospitalet de Llobregat
Eurolocal
FAVB
Federació DINCAT
Federació ECOM
Federación de Asociaciones de Colombianos en Catalunya (FEDASCAT)
Federación Educación y Deporte Interculturas (FEDIC)
Federalistes d’Esquerres
Festival Esperanzah SCCL
Fundació Akwaba
Fundació Associació catalana de solidaritat amb refugiats (ACSAR).
Fundació Cipriano García (FCG)
Fundació Cívica Esperanzah
Fundació FIRAGRAN
Fundació l’Alternativa
Fundació Món-3 
Fundació Museu Historicosocial de la Maquinista Terrestre i Marítima, S.A. i de Macosa.
Fundació Pau i Solidaritat.
Fundació privada INTEGRAMENET
Fundació privada MARPI
Fundació Revolució Democràtica
IAEDEN-Salvem l’Empordà
Lliga dels Drets dels Pobles 
Llobregat 47 SCCL
Moviment per la Pau, MPDL a Catalunya
Open Arms
Oxfam Intermón
P(A)T
Peña Flamenca El Cabrero Malgrat
Plataforma en defensa del dret a l’atenció a les persones amb dependència.
PolitiRom   
Revo Prosperitat Sostenible
Sindicat de la Imatge UPIFC
Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA)
Sol-Age SLL 
Som Gestió SCCL
Som SICOM – Solidaritat i Comunicació
Sustainlabour SLL
Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC)
Union Senegaloise Solidarité (USSEC)

Adhesions personals

Alexandre Canturri i Ruiz
Carmen Rosa Bermúdez Bonilla
Concepció Clemente Ferrández
Enric Garriga Elies (president d’Amical de Mauthausen i altres camps)
Enrique Castro Ferro
Jaume Lanaspa Gatnau
Manuel  Zaguirre Cano
Rosa Raventós

Totes les entitats que vulguin signar aquest manifest poden enviar la seva adhesió i les seves dades a: [email protected]

 Feu clic per veure el manifest “Sortir de la crisi amb noves perspectives de futur”.

Altres articles sobre la sortida de la crisi amb noves perspectives de futur

Temps pel sentit comú, de Montse Ros. Publicat a El diari del treball, el 12 de juny de 2020.
Europa: vells errors o noves respostes?, de Laura Diéguez. Publicat a El diari del treball, el 3 de juny de 2020. 
Apunts de la crisi de COVID-19 amb ulleres liles,
d’Alba Garcia. Publicat a Catalunya Press, l’1 de maig de 2020
Hauran de comptar amb nosaltres, de Javier Pacheco. Publicat a El Punt/AVUI, l’1 de maig de 2020
Un pacto por la reconstrucción
, de Javier Pacheco, Joan Carles Gallego, Joan Coscubiela i José Luis López Bulla. Publicat a eldiario.es, el 21 d’abril de 2020.
Ordre de prioritats,
de Ricard Bellera. Publicat a ‘El Punt/AVUI’, el 18 d’abril de 2020.
Drama a les residències geriàtriques
, d’Ana Rosa Sevillano i Miquel Lluch. Publicat a ‘El Periódico’, el 13 d’abril de 2020.
Els treballs de cura en el centre de tot
, d’Alba Garcia. Publicat a ‘El Diari del Treball’, el 7 d’abril de 2020.
En defensa de la clase trabajadora
, de Javier Pacheco i Ramón González. Publicat a ‘La Vanguardia’, el 4 d’abril de 2020.
Mai podrem agrair del tot el que fa la sanitat pública
, de Toni Mora. Publicat a ‘El Diari de la Sanitat’, el 23 de març de 2020.
Coronavirus, una crisi global amb respostes locals
, de Michela Albarello. Publicat a ‘El Diari del Treball’, el 18 de març de 2020.Avís de privacitat i protecció de dades

A continuació disposes de la informació bàsica sobre protecció de dades (pots consultar la informació addicional sobre protecció de dades en la nostra “Política de privacitat”). Responsable del tractament: GRUP PROMOTOR del Manifest “SORTIR DE LA CRISI AMB NOVES PERSPECTIVES DE FUTUR”: [email protected] / Finalitat: rebre adhesions al Manifest “SORTIR DE LA CRISI AMB NOVES PERSPECTIVES DE FUTUR” i fer pública l’adhesió individual de les persones que voluntàriament envien un correu manifestant la seva decisió de ser signants / Persones destinatàries: no cedim dades a terceres persones / Drets: sobre accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, cal posar-se en contacte amb nosaltres a: [email protected]