El Consell de Relacions Laborals de Catalunya acorda un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus

Dilluns passat i avui s’ha reunit el Consell de Relacions Laborals (òrgan estable de concertació social format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Foment del Treball Nacional, Pimec, CCOO de Catalunya i UGT de Catalunya) per acordar un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus SARS-COV-2.

El document, que s’ha acabat de consensuar aquesta tarda, inclou la informació següent:
– Mesures de prevenció de riscos laborals a adoptar, centrades en les actuacions ambientals, organitzatives i individuals sobre els treballadors i les treballadores, amb l’objectiu de minimitzar el risc.
– Possibles actuacions en l’àmbit de les relacions laborals que s’han consensuat per tal que Catalunya tingui una proposta unificada de mesures i accions, que permeti una millor actuació coordinada al si de les empreses.
– Consideracions sobre la determinació de la contingència davant l’exposició d’una persona treballadora a un agent biològic que li comporta un període d’aïllament preventiu.

Trobareu adjunt el document del Consell de Relacions Laborals de Catalunya Recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l’efecte del coronavirus SARS-COV-2 (actualitzat l’21/03/2020).

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 9 de març de 2020