CCOO valora positivament el nou decret llei de reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19

Decret llei 37/2020, de 3 de novembre

Davant la urgència d’aturar l’onada de desnonaments de famílies vulnerables, sense alternativa habitacional, des de CCOO de Catalunya valorem positivament l’aprovació del Decret llei 37/2020, de 3 de novembre.

Sens dubte, incrementar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant dels desnonaments és un pas important perquè cap persona es quedi sense sostre durant l’estat d’alarma o qualsevol altra restricció de mobilitat per motius sanitaris, però sobretot és una qüestió de drets i de justícia social, i per tant, absolutament necessària.

No obstant això, davant el greu problema habitacional (previ a la pandèmia del coronavirus), que ja dificultava l’accés a un habitatge digne a milers de famílies de classe treballadora, i la seva agudització provocada per la crisi sanitària, considerem que aquest tipus de polítiques, en ser temporals i focalitzades no seran suficients per garantir el dret a l’habitatge per a totes i tots.

Valorem positivament les accions pacífiques de reivindicació que s’estan desenvolupant, compartim amb elles la defensa de principis i drets fonamentals de ciutadania, com el dret a un habitatge digne per a tothom, principis recollits a la legislació i que totes les instàncies judicials caldria que interpretessin sempre des de l’òptica de la protecció als col·lectius de persones més vulnerables. Així també, valorem molt positivament l’aprovació de la Llei de contenció de preus de lloguer.

Des de CCOO de Catalunya exigim un pacte nacional per a l’habitatge, l’aplicació de les lleis 24/2015 i 17/2019, un nova llei d’habitatge, més competències municipals, i els instruments legals necessaris per protegir la funció social de l’habitatge.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 4 de novembre de 2020