CCOO segueix denunciant la manca de mesures de protecció per al personal del transport sanitari de Catalunya

Rebrots de la COVID-19

Des de l’Agrupació d’Ambulàncies de la Federació de Serveis a la Ciutadania (FSC) de CCOO de Catalunya volem fer pública aquesta denúncia davant la situació actual que pateixen els professionals del transport sanitari a Catalunya davant de l’aparició de rebrots de la COVID-19.

Durant la pandèmia de la COVID-19 hem sofert, com la resta dels professionals sanitaris, la falta d’equips de protecció (EPI), també hem patit que companys i companyes emmalaltissin per contagi -amb el conseqüent risc per a les nostres famílies-, hem vist com la ciutadania ens prestava el seu suport mitjançant els aplaudiments, i això ens va fer creure que les coses podien canviar, que tant les empreses de transport sanitari com l’Administració píblica reaccionarien i canviarien les coses.

En aquests moments sembla que la ciutadania no té problemes per accedir a elements de protecció com a màscares o guants. En canvi, als professionals se’ns continua discutint i negant des de les empreses de transport sanitari el seu ús, l’aparició d’equips de protecció reciclables que han de desinfectar-se una vegada són utilitzats, que no disposem del temps suficient per realitzar la neteja i desinfecció dels EPI, del material utilitzat, dels vehicles… i tot això afegit al fet que aquest material, utilitzat en altes temperatures, produeix suor i ansietat als treballadors, als quals posteriorment no se’ls dona el temps necessari per arribar a les seves bases i dutxar-se i canviar-se de roba. En definitiva, s’està incomplint la normativa en riscos biològics. El pitjor de tot és que l’Administració sanitària -tant CatSalut com el SEM- continuen mirant cap a un altre costat, i segueixen sense auditar ni exigir l’aplicació d’aquestes mesures de protecció imprescindibles a les empreses adjudicatàries de l’activitat del transport sanitari de Catalunya.

Sentim que la càrrega de treball que produeix aquest tipus de serveis ja ens suposa un risc, i a més a més no s’estan aplicant les mesures necessàries de protecció que s’han sol·licitat per part dels professionals, i que són negades per part de les empreses -que continuen actuant de manera irresponsable en no voler aplicar les mesures que garanteixen la seguretat i salut de les seves treballadores i treballadors-: fins i tot s’atreveixen a no obeir mesures cautelars imposades pels tribunals.

Per part del CatSalut i el SEM, no tan sols no s’està reaccionant davant d’aquestes denúncies, sinó que s’impedeix la convocatòria de la Mesa nacional de seguiment de l’activitat del transport sanitari, on s’haurien de debatre i corregir aquestes mancances.

Desitgem posar en coneixement de la ciutadania que des de les empreses privades d’ambulàncies, amb les seves polítiques de prioritzar la rendibilitat de beneficis per als seus accionistes, no s’apliquen les mesures de seguretat i salut necessàries enfront de la COVID-19, i que aquest fet posa en risc la salut no sols dels professionals, sinó de tota la població de Catalunya.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 16 de juliol de 2020