CCOO reclama que els tests PCR als centres educatius els faci personal sanitari

La Federació d’Educació del sindicat demana contractacions, recursos i diàleg social

En lloc de seure a la Mesa del Diàleg Social, el Govern aprova un nou annex al procediment d’actuació davant de casos d’infecció de COVID-19 que afecta directament els centres educatius, traslladant-los la responsabilitat de supervisar la presa d’automostres PCR a l’educació secundària (inclòs l’alumnat amb diversitat funcional), així com el seguiment als contactes dels grups de convivència estable escolars.

Si el Govern no ha volgut acordar amb els agents socials aquest procediment d’actuació, li correspon la contractació del personal sanitari adequat per a la supervisió de la presa d’automostres, que estigui capacitat per respondre en els casos de possibles complicacions.

Així mateix, no es pot continuar sobrecarregant els equips educatius amb tasques que no els són pròpies, com és el cas del seguiment de contactes, que hauria de realitzar personal contractat amb aquesta finalitat.

Per garantir el dret a l’educació, les escoles han de ser segures i, per aquest motiu, CCOO sol·licitàvem una reducció de les ràtios, l’increment del pressupost de neteja i desinfecció i la dotació d’equipament de protecció individual. Amb l’experiència educativa i científica dels darrers mesos, hem afegit a aquestes demandes la realització de proves PCR a tot el personal que hagi estat en contacte amb casos positius i la recerca de solucions per a la ventilació de les aules.

Malauradament, aquesta nova instrucció del Departament d’Educació respon a la mateixa dinàmica que hem vist des de l’inici de la pandèmia.

El Govern torna a mostrar un absolut menyspreu a la interlocució social, ja que obvia la negociació amb la representació sindical. En un moment de tanta gravetat com el que estem vivint, els grans acords i consensos serien el desitjable, però el nostre Govern ha optat per la unilateralitat.

CCOO som molt conscients de la situació de pandèmia que vivim i del dèficit de professionals sanitaris i educatius, fruit de l’infrafinançament del nostre estat del benestar després de dècades de polítiques contràries.

CCOO vam plantejar al Govern la necessitat de preparar aquest curs per garantir la presencialitat als centres educatius com a màxim exponent de la defensa del dret a l’educació. En tot moment hem fet propostes realistes i possibles i sempre hem trobat com a resposta la unilateralitat.

Exigim al Departament d’Educació i a tot el Govern que posi totes les eines possibles per evitar la propagació de la pandèmia. Els discursos grandiloqüents no solucionen els problemes que estem denunciant des de CCOO. Calen recursos i diàleg!

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 4 de novembre de 2020