CCOO i UGT de Catalunya reclamem més recursos per ajudar al treball autònom afectat per les mesures de restricció per coronavirus aprovades pel Govern

La Generalitat proposa una línia d’ajuts de 20 milions d’euros que només arriba al 2 % del col·lectiu

El Departament de Treball ha convocat amb caràcter urgent el Consell de Treball Autònom de Catalunya amb la voluntat d’informar de la sortida d’una ajuda econòmica de 20 milions d’euros en partides de 2.000 euros, orientades per a aquelles persones autònomes que hagin vist caure la seva facturació en un 50 % com a conseqüència de la pandèmia de coronavirus i que no superin uns determinats llindars d’ingressos.

En primer lloc, CCOO i UGT considerem la mesura insuficient, perquè el teixit del treball autònom és un dels sectors més colpejats per la crisi ocasionada per la COVID-19 i cal que les administracions, en especial la Generalitat de Catalunya, en ser el nostre el territori amb més persones autònomes de l’Estat, prepari un pla de xoc per rescatar un col·lectiu de cotitzants al RETA de més de 547.000 persones. Per tant, la resposta econòmica no pot ser d’una dotació de 27,5 milions d’euros entre el març i ara, tenint en compte que hi ha territoris com el País Valencià que tenint una mica més de la meitat de treballadors i treballadores autònomes s’hi ha destinat gairebé el doble de recursos.

En segon lloc, per la distribució. Una ajuda que arriba només al 2 % del col·lectiu és una ajuda molt poc ajustada en termes d’equitat. Per tant, creiem que si la mesura que es presenta no arriba a tots els treballadors i treballadores autònoms, s’hauria de prioritzar que sigui adreçada als col·lectius més vulnerables, com poden ser treballadors i treballadores autònoms unipersonals i persones amb autoocupació o a aquells sectors que han tingut una major afectació.

En relació amb la concertació i la participació en el marc del diàleg social, ambdós sindicats hem reclamat a la Generalitat de Catalunya una major dinamització dels espais de concertació i la posada en marxa de manera efectiva del diàleg social a Catalunya, per coordinar els diferents plans de xoc que es requereixen per superar la crisi als sectors més afectats per la pandèmia. Entenem la necessitat de prendre mesures sanitàries de manera urgent, però ja manifestem tots dos sindicats que han d’anar acompanyades de mesures econòmiques adequades i suficients per reduir l’impacte.

Cal que el Govern treballi de manera coordinada i no per departaments, amb la voluntat que les polítiques que s’adrecin amb caràcter extraordinari per garantir una sortida a la crisi de la COVID-19 siguin el més efectives possibles. En concret, per al col·lectiu de treballadors i treballadores autònoms, cal que es faci des del Consell Català del Treball Autònom, màxim òrgan de diàleg social a Catalunya del col·lectiu.

CCOO i UGT de Catalunya entenem que els drets dels més de 547.000 treballadors i treballadores autònoms de Catalunya no poden anar separats del dret del treball en general i, per tant, cal garantir que l’autoocupació no esdevingui un espai precari que defugi els drets col·lectius.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 3 de novembre de 2020