CCOO denuncia la inseguretat sanitària als controls d’alcoholèmia de la revetlla de Sant Joan

Greu risc d’expansió de la COVID-19 per als agents del Cos de Mossos d’Esquadra

El Sector de Mossos d’Esquadra de CCOO ha denunciat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior davant la Inspecció de Treball, per la manca de garanties de seguretat per als agents del Cos de Mossos de d’Esquadra de l’especialitat de trànsit que han efectuat proves d’alcoholèmia i drogues durant la revetlla de Sant Joan, així com també manca de garanties per als usuaris de la via que s’hi han sotmès.

Per la revetlla, la Divisió de Trànsit del cos de Mossos va ordenar realitzar proves d’alcoholèmia a totes les àrees regionals de trànsit de Catalunya mitjançant un protocol denominat “Controls d’alcoholèmia”.

Denunciem la manca de mesures d’autoprotecció per als agents, però sobretot denunciem que es tracta d’un greu risc, per als agents i per a les persones usuàries de la via que se sotmetin a les proves, de ser contagiats per la COVID-19, a causa de la manca d’higiene i seguretat en la realització dels controls: no volem ser un mitjà d’expansió de la COVID-19.

Des de CCOO hem analitzat el contingut del protocol des del dia en què es va fer públic, i fins i tot vam enviar un escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans del Departament d’Interior i a la mateixa Divisió de Trànsit perquè ens confirmessin si aquest protocol ha tingut la supervisió tècnica en riscos laborals per part dels tècnics de la mateixa Subdirecció, ja que es detectaven greus mancances de garanties en el protocol, sense haver tingut cap resposta ni del Departament ni de la Divisió de Trànsit.

A pesar que el protocol ja era del tot insuficient, s’hi ha sumat l’elevada desorganització per part de la Divisió de Trànsit en la distribució i adquisició del material, el qual ha estat del tot insuficient, inexistent en alguns objectes, no homologat en altres casos i que va arribar a escasses hores de realitzar els macrocontrols. Això ha suposat que en el transcurs dels macrocontrols realitzats en tot Catalunya no s’hagi pogut garantir la desinfecció dels aparells de mesurament.

Recordem la situació de precarietat en mitjans tècnics i humans a la qual el Departament d’Interior està sotmetent els agents de circulació des de fa molts anys, un col·lectiu oblidat per a Interior però que cuida de tots nosaltres en les carreteres sense demanar res a canvi.

Són molts els agents de circulació que ens fan arribar la seva preocupació per com s’han realitzat les proves en els controls de la nit de Sant Joan. Els mossos han de garantir la seguretat de tots, i no han de ser col·laboradors en l’expansió de la malaltia davant l’elevat risc de rebrots.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 25 de juny de 2020