CCOO de Catalunya reclama més protecció social en un escenari econòmic que encara mostra fortes vulnerabilitats

Valoració de les dades de l’IPC de juny del 2020

El mes de juny, la taxa anual de l’IPC puja a Catalunya 4 dècimes, i passa del -1 al -0,6 %. Aquesta recuperació, que es deu en bona part al lleuger increment dels preus dels carburants, és general a l’Estat, tot i que Catalunya, juntament amb les Canàries i la Rioja, és la comunitat on menys augmenta aquesta taxa anual. La finalització de l’estat d’alarma el passat dia 22, i la incipient normalització en l’accés als productes i serveis s’acompanya d’un canvi de tendència en l’escenari de deflació gràcies a l’increment dels preus del petroli que tocaven fons a l’abril amb 19,5 dòlars el barril de Brent, per 43,18 dòlars el passat dia 10. Tanmateix la taxa anual d’inflació subjacent (que no inclou els productes energètics ni els aliments sense elaborar), que s’ha mantingut estable al llarg de la crisi, baixa al juny una dècima. La reducció dels ingressos, el fort tensionament de l’economia de les llars i la incertesa davant el futur immediat comporten riscos evidents per a la superació de la crisi generada per la COVID-19, i reclamen polítiques d’expansió monetària i fiscal que posin al centre la protecció de les persones i la inversió per la recuperació del teixit productiu i de l’ocupació.

Feu clic per veure el comunicat de valoració de l’IPC de juny del 2020.