Correus incompleix la llei de contractació

CCOO de l’Hàbitat denuncia que l’empresa contractada no té la documentació mínima obligatòria que estableix la llei

El passat 20 de gener del 2023 el servei públic de Correos va publicar l’adjudicació per lots dels contractes de neteja de les oficines de Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, Navarra, La Rioja i part de Catalunya i Madrid, a una empresa que no té la documentació mínima obligatòria que estableix la llei, per la qual cosa l’adjudicació del contracte hauria de ser nul·la de ple dret. Queda palès d’aquesta manera que la Mesa de Contractació ha obviat revisar tota la documentació que hi ha a l’expedient (ja sigui per acció o omissió).

Des de CCOO de l’Hàbitat ja vam denunciar aquest fet davant la Inspecció de Treball i el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública (del qual depèn Correos) el 9 juny de 2023, que en aquell moment devia a tota la plantilla la nòmina del maig.

Com a fruit d’aquesta denúncia l’empresa va abonar la mensualitat, però a dia d’avui deu a gairebé tot el territori nacional les nòmines de juliol, agost (i en alguns casos la paga extra d’estiu).

Per aquest motiu responsabilitzem la direcció del Grup Correos d’aquesta situació irregular i il·legal, ja que la Mesa de Contractació no ha complert el que obliga la llei de contractació pública, que no és altra que verificar uns requisits mínims, perquè l’adjudicació de les licitacions compleixi la legalitat.

El valor dels lots formalitzats supera els 23 milions d’euros, adjudicats per aquest ens públic de manera irregular a una empresa que ha quedat palès no compleix unes garanties mínimes per garantir el servei de neteja i control de plagues.

Ja s’han convocat diferents concentracions i vagues en alguns territoris contra l’empresa SCT.ACVA (Limpiezas J. Córdoba) instant a l’abonament de les nòmines i emplaçant el Servei Públic de Correus perquè es responsabilitzi del seu error i rescindeixi el contracte de neteja.

Tres mesos després de les denúncies i malgrat incomplir la llei en l’adjudicació, no han rescindit el contracte i abandonen a més de 800 treballadors i treballadores als quals es deu mesos de salaris.

Així mateix també denunciem que aquesta empresa segueix sent adjudicatària de contractes amb diferents administracions públiques aquests darrers mesos (de febrer a juny de 2023), incomplint així la llei de contractació, com per exemple:

●     Neteja i manteniment dels lavabos automàtics per a conductors d’EMT, situats a la ciutat de Madrid.

●     Neteja d’edificis Delegació AEAT Jaén.

●     Prestació del servei de neteja a les instal·lacions del Palau de Fires, Congressos i Exposicions de Marbella.

●     Servei de neteja industrial de la planta de tractament de RU i compostatge de Villena.

●     Alguns lots del servei de neteja a centres i instituts de Sevilla, Barcelona, Blanes, Lleó i Roma (de la Presidència de l’Agència Estatal Consell Superior d’Investigacions Científiques, M.P.)

L’única administració que ha exclòs aquesta empresa en no tenir tots els requisits legals (que tinguem coneixement) ha estat la Conselleria d’Inclusió Social, Joventut, Famílies i Igualtat de la Junta d’Andalusia en la licitació d’un servei de neteja de les dependències a Almeria, quann després de reunir-se la Mesa de Contractació, el 28 de març de 2023, va certificar que a 22 de desembre de 2022 l’empresa SCT.ACVA (abans Limpiezas  J Córdoba) no complia els requisits mínims i obligatoris per ser adjudicatària d’una contractació pública exigible a la llei de contractació pública.

Per aquest motiu, s’iniciarà un calendari de mobilitzacions a escala estatal contra Correos, com a màxim responsable d’aquesta situació i únic culpable d’adjudicar aquests lots milionaris a una empresa que hauria d’estar exempta de la licitació pública.

La primera convocatòria prevista a l’àmbit estatal de totes les comunitats autònomes serà a Madrid el proper dia 9 d’octubre, juntament amb la UGT i la resta de sindicats amb representació a l’empresa.

Des de CCOO de l’Hàbitat exigim que les meses de contractació siguin rigoroses i revisin tota la documentació que exigeix la llei i no se segueixi permetent que es gastin els diners públics sense tenir les mínimes garanties legals.

També exigim a la direcció de Correos que rescindeixi al més aviat millor aquestes licitacions i siguin encarregades a altres empreses que tinguin la solvència necessària i que compleixin la legalitat.