Comptes auditats de CCOO de Catalunya, corresponents a l’any 2016

CCOO ha fet públics els comptes auditats de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. Amb aquest acte, CCOO de Catalunya vol evidenciar, igual que hem fet des del 2005, la ferma voluntat de transparentar l’origen i la destinació dels recursos de què disposa, per garantir el ple coneixement d’aquests comptes pel conjunt de la societat, així com la disposició a sotmetre la gestió dels recursos a controls públics. 

Feu clic per veure:

– la carta de presentació dels comptes 2016 a la Sindicatura de Comptes de Catalunya
– la memòria i els comptes anuals de CCOO de Catalunya 2016
– l’informe de l’auditoria ETL Auditores, SL, en relació amb els comptes de CCOO de Catalunya del 2016
– els comptes auditats de CCOO de Catalunya, corresponents a l’any 2015

Més informació a l’apartat sobre transparència del web de CCOO de Catalunya