CCOO valora positivament el conveni d’empreses consignatàries


El dia 10 de novembre del 2023 va sortir publicat el Conveni col·lectiu de treball d’empreses consignatàries de vaixells de la província de Barcelona per als anys 2023-2025.

L’acord al qual s’ha arribat amb aquest conveni és fruit d’intenses negociacions dutes a terme des de l’any passat, amb períodes d’incerteses i un inici de mobilitzacions per l’estancament que va sofrir la negociació a causa, principalment, de la voluntat de la part empresarial d’eliminar el concepte d’antiguitat i els ascensos automàtics.

Finalment, i gràcies a l’acció dels delegats i delegades de personal de les empreses afectades vam poder no ja sols salvar aquests conceptes salarials, sinó que, a més, es van acordar unes pujades salarials òptimes que compensen àmpliament les possibles pèrdues d’IPC des que l’anterior conveni va entrar en període d’ultraactivitat.

Així mateix, en l’àmbit social, també s’han aconseguit importants avanços com la disminució de la jornada laboral, l’augment de permisos i l’abonament d’ulleres per al conjunt de treballadors i treballadores, entre altres coses.

En els enllaços podeu llegir el document publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, juntament amb una taula comparativa on s’exposen les diferències amb l’anterior conveni.

Conveni:

https://www.ccoo.cat/fsc/wp-content/uploads/sites/163/2023/11/convenio-consignatarias-2023-2025.pdf

Taula comparativa:

https://www.ccoo.cat/fsc/wp-content/uploads/sites/163/2023/11/tabla-comparativa-convenio-anterior-y-nuevo-consignatarias-docx-1.pdf