CCOO signa un acord amb Pronovias de mesures de protecció integral davant la violència de gènere

Aquest migdia, en el marc d’una assemblea amb els treballadors i les treballadores de l’empresa

La Secció Sindical de CCOO a Pronovias ha signat aquest migdia amb la direcció de l’empresa un important acord de mesures de protecció integral davant la violència de gènere. La signatura ha tingut lloc en el marc d’una assemblea de treballadores i treballadors i amb presència d’Ana Bella, supervivent i víctima de violència de gènere que dona nom a la seva fundació, i Mireia Mata, directora d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.

Aquest acord mostra el compromís existent a Pronovias per l’eradicació de la violència de gènere. En aquest sentit s’han aprovat una sèrie de mesures de suport a qualsevol persona de la companyia que es pugui trobar en aquesta situació. També s’ha constituït una Comissió de suport contra la violència de gènere amb un membre de la direcció de Pronovias i un altre del Comitè d’empresa amb els coneixements necessaris per ajudar i orientar a les dones que ho necessitin, amb la màxima confidencialitat i discreció.

Millores de la Llei

L’acord millora la llei contra la violència de gènere en un seguit d’aspectes fonamentals. L’acord de Pronovias permet, entre d’altres, la reducció de la jornada de treball dins dels horaris establerts per l’empresa amb una durada inicial de fins a 12 mesos mantenint la retribució d’origen, sent computable aquest període de suspensió a efectes d’ascensos, antiguitat i cotitzacions.

Importants mesures no contemplades per la llei

Però l’acord va molt més enllà de la llei i inclou un bon nombre de mesures que no recull la norma, dirigides a víctimes de violència de gènere, des del moment en què Pronovias sigui coneixedora de l’existència d’una ordre judicial de protecció a favor de la dona o bé d’un informe del Ministeri Fiscal o de Serveis Socials o de la pròpia Seguretat Social que indiqui l’existència d’indicis de violència de gènere.

A Pronovias es facilitaran permisos necessaris per a gestions administratives, judicials o mèdiques, incloses aquelles que puguin afectar als fills/es. La gestió d’aquest temps es realitzarà directament amb la Comissió de suport a les víctimes de violència de gènere amb total confidencialitat. Aquest permisos seran considerats com a retribuïts.

Hi haurà una dotació econòmica que no s’haurà de retornar en casos com les responsabilitats familiars (fins a 1.000 euros per fill o filla) per ajut escolar, visites o tractament psicològic o mèdic, primeres necessitats (per a fills i filles menors de 25 anys que convisquin amb la persona i no obtinguin rendes anuals superiors a 8.000 euros). També per canvi de domicili, 1.500 euros per trasllat nacional i 2.500 per trasllat internacional. També en els casos de la mobilitat de la treballadora a una altra empresa del grup, i per Incapacitat Temporal (IT) abonant els complements necessaris fins arribar al nivell de retribució ordinària que venia cobrant la treballadora.

L’acord recull un servei de finançament amb un import màxim de 10.000 euros fins a 5 anys amb el tipus d’interès que sigui el legal dels diners en el moment de la necessitat.

El Comitè de suport destinarà una persona per a informar, acompanyar i donar suport a la persona víctima de violència de gènere. El telèfon directe de la persona afectada serà desviat a la centraleta de recepció de l’empresa, on es realitzarà un filtre d’aquestes trucades. S’incrementaran els controls de l’entrada i la persona afectada podrà comunicar diàriament les visites concertades que tingui i els noms de les persones considerades “non gratae”.

L’acord també recull la possibilitat que la persona víctima de violència de gènere pugui demanar un canvi d’ubicació física del seu espai de treball, procurant l’empresa que sigui l’adequat segons l’estat de la persona.

Si per motius de seguretat la persona ha de modificar habitualment les seves rutines, podrà comunicar amb antelació al Comitè de suport els horaris que realitzarà i un número de la persona de contacte, en cas que no els pugui complir. De fet, la persona víctima de violència de gènere podrà demanar evitar desplaçaments per motius de feina per tal que no hagi de sortir dels recintes de Pronovias durant la seva jornada laboral.

Aquest important acord serà revisat anualment per la representació legal dels treballadors i la direcció de Pronovias en el marc de la Comissió d’Igualtat de l’empresa.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 26 de novembre de 2018

Feu clic per veure:
-l’acord de mesures de protecció davant la violència de gènere a Pronovias
-el resum de les mesures de protecció davant la violència de gènere a Pronovias
-el tríptic de les mesures de protecció davant la violència de gènere a Pronovias
-l’àlbum de fotos de la signatura de l’acord amb les mesures de protecció integral davant la violència de gènere