CCOO reclama la inclusió de les treballadores de la llar en el règim general de la Seguretat Social i la ratificació immediata del conveni 189 de l’OIT

En el Dia internacional de les Treballadores la Llar que es celebra demà, 30 de març

Amb motiu de la celebració del 30 de març, Dia Internacional de les Treballadores de la Llar, des de CCOO denunciem que la normativa laboral actual aplicable al sector margina les treballadores de la llar i les cures en ubicar-les en un sistema especial dins del Règim general de la Seguretat que les discrimina, ja que manté l’acomiadament per desistiment, que de fet, és un acomiadament lliure; Les exclou de la prestació d’atur; De la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, amb les conseqüències que això té per a la seva salut, així com del Fons de Garantia Salarial. 

És per això que instem al Govern de l’Estat a iniciar aquest procés de diàleg social i accelerar els tràmits de la ratificació del Conveni 189 de l’OIT sobre el treball decent dels treballadors i treballadores de la llar. Volem recordar que aquesta ratificació és un dels  compromisos recollits en els l’acord de govern a l‘Estat espanyol.  En aquest context, 25 països del món ja ha estat ratificat, entre ells Finlàndia, Alemanya, Itàlia, Portugal i Irlanda, en el marc de la Unió Europea.
 

Aquesta ratificació hauria de comportar, entre altres qüestions, l’eliminació del sistema especial de la llar i la plena equiparació dels drets laborals i de Seguretat Social de les treballadores i treballadors de la llar als dels treballadors i treballadores del Règim General de la Seguretat Social. 

Des de CCOO reiterem que moltes d’aquestes treballadores són estrangeres i una part important d’elles es troba sense autorització administrativa,  una important i profunda flexibilització dels requisits previstos a la Llei d’Estrangeria per accedir i mantenir la situació de regularitat administrativa.  

El 24 de Febrer de 2022, el TJUE (Tribunal de Justícia de la Unió Europea) va resoldre que la normativa espanyola contravé el Dret de la Unió Europea, en la mesura que aquesta disposició situa les treballadores de la llar en desavantatge particular respecte dels altres treballadors i no està justificada per factors objectius i aliens a qualsevol discriminació per raó de sexe.

Finalment, fem un crida a totes les treballadores de la llar a organitzar-se en el si de l’Àmbit de les Treballadores de la Llar i les Cures de CCOO de Catalunya i participar en la lluita per la ratificació del conveni 189 de la OIT i per la dignificació del treball de la llar i les cures. Però també fem una crida a tota la societat a donar suport a aquesta reclamació per aquesta necessària dignificació de les condicions laborals d’aquestes treballadores essencials.

#Ratificacioconveni189OIT  #DignificacioTreballdelaLlar