CCOO rebutja l’ús dels treballadors i usuaris en les reivindicacions de la patronal del sector d’atenció a la gent gran

La patronal del sector d’atenció a la gent gran continua utilitzant els seus treballadors, i en aquest cas també les persones usuàries, per intentar que les administracions públiques incrementin l’aportació econòmica que reben.

Des de CCOO no participarem en les concentracions que la patronal del sector d’atenció a la gent gran està impulsant. Si les empreses desitgen millorar les condicions laborals i el salari dels treballadors han de fer-ho utilitzant la via de la negociació col·lectiva.

Des de CCOO no necessitem que la patronal reivindiqui els nostres drets, el que esperem és que assumeixi la seva responsabilitat i no ens utilitzi per reclamar més finançament a les administracions públiques, ni utilitzi la falta de finançament de l’Administració per no negociar millores en les condicions laborals i econòmiques dels seus treballadors.

Per un costat no és necessari esperar al finançament públic per iniciar un procés d’equiparació de drets laborals i salarial, entre els treballadors d’empreses i entitats privades i les dels treballadors de l’Administració pública. Creiem que tenen suficient marge de beneficis com per iniciar-ho sense esperar un increment de subvencions.

Per altra banda, tampoc és garantia que aquest increment de finançament que reclamen arribés realment als treballadors, com ja hem vist històricament en els últims anys.

Evolució aportació pública2021202220232021-2023
Increment aportació pública3,00 %3,00 %6,00 %12,46 %
Increment salaris0,00 %0,00 %2,80 %2,80 %

Si realment volen millorar les condicions de les persones usuàries i les de les persones treballadores, podrien començar, per exemple, per una cosa tan senzilla com cobrir les baixes per incapacitat temporal i altres absències justificades de les persones treballadores i complir en general les ràtios necessàries per a una bona atenció als usuaris i usuàries.

Des de CCOO, per descomptat, creiem que és necessari un canvi de model residencial d’atenció a la gent gran i a les persones dependents i que tingui un caràcter més personalitzat, i per això cal augmentar de manera substancial l’aportació de les administracions públiques.

Però aquest increment no només es pot canalitzar a les empreses privades del sector, sinó que sobretot s’ha d’incrementar la presència del sector públic per garantir una millor atenció a les persones grans i amb dependència. 

És necessari definir una nova cartera de serveis i un model propi de serveis socials de Catalunya, i en això si que ens trobareu, no en fotografies de dubtosa utilitat.