CCOO proposa una doble negociació que canalitzi una sortida política a la situació de Catalunya

Assumim la nostra responsabilitat davant el poble català, els drets de ciutadania i la cohesió social; donem una oportunitat a la sortida negociada del conflicte

CCOO de Catalunya és una organització d’amplíssima representativitat i capacitat de negociació, per la qual cosa hem d’assumir la responsabilitat que tenim envers el poble català, els drets democràtics de la ciutadania i la cohesió social. CCOO sempre hem manifestat la necessitat de trobar acords polítics, mitjançant el diàleg i el consens entre les parts.

La solidaritat i la fraternitat amb la nostra Confederació ens posa en situació de fer propostes conjuntes que emplacin alhora les forces polítiques, econòmiques i socials de l’Estat espanyol i les de Catalunya.

Entenem que Catalunya ha de decidir democràticament el seu futur i que Espanya necessita negociar un nou marc constitucional que protegeixi els drets d’una ciutadania plural i que respongui a unes realitats socials, econòmiques i culturals que canvien molt de pressa.

Per això proposem obrir dues línies de negociació paral·leles i simultànies:
– Un nou marc d’autogovern per a Catalunya, que podria ser simultani a una ponència constitucional, que en el seu cas abordés la reforma de la Carta Magna.
– La forma de referèndum o consulta que s’hauria d’arbitrar per què la ciutadania de Catalunya pogués pronunciar-se legalment i lliurement.

Aquestes negociacions han de partir del reconeixement de totes les parts. En tots dos espais de negociació, les forces polítiques han de plantejar lliurement les seves propostes. L’única exigència prèvia hauria de ser no precipitar accions unilaterals per cap de les parts i restablir la normal convivència.

Juntament amb aquesta proposta, compartim la iniciativa de mediació proposada pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) en la creació de la Comissió Independent per la Mediació, la Conciliació i el Diàleg, i ens hi vinculem per fer tots els esforços necessaris perquè sigui efectiva i els actors polítics tinguin un marc on canalitzar el conflicte. Fem una crida a fer tots els esforços necessaris per mantenir la cohesió social al nostre país, senya d’identitat d’un poble de pau i de progrés.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 5 d’octubre de 2017