CCOO presenta un informe sobre l’evolució del preu del menjador escolar

Avui, 1 de juny, la Federació d’Educació de CCOO hem presentat en roda de premsa l’Informe sobre l’evolució del preu del menjador escolar, amb la intervenció de Teresa Esperabé, secretària general de la federació, i Cristina Broto, responsable del Sector de Lleure Educatiu i Sociocultural.

El 15 de març, el Departament d’Educació publicava la resolució amb el preu màxim de menjador escolar per a les escoles públiques. Aquest passava a ser de 6,91 euros, augmentava un 5,66 % respecte del del curs actual i gairebé un 9 % respecte d’ara fa dos cursos. En definitiva, el cost del menjador escolar pot suposar per a una família 1.230 euros per infant durant curs 2023-2024.

A l’informe s’indica que aquest increment del cost del servei de menjador no ha vingut acompanyat d’una política pública que garanteixi un accés equitatiu al menjador escolar, que és, justament amb les activitats complementàries, on més es visualitzen les desigualtats socioeconòmiques que afecten els infants i els joves a Catalunya; ni tampoc de mesures que evitin que siguin les famílies les que es facin càrrec d’aquestes pujades, en un moment en el qual la crisi de preus està colpejant la situació econòmica de les famílies.

Per altra banda, aquestes pujades de preus tampoc repercuteixen sobre el salari dels treballadors i treballadores del sector, que durant molt temps han patit la congelació salarial i arrosseguen una gran pèrdua de poder adquisitiu. La pujada del preu del menjador impacta sobre famílies i treballadors i treballadores del sector que no veuen  ajustats els seus salaris a la pujada del preu dels aliments. I les empreses del lleure no només no toquen els seus beneficis, sinó que els veuen augmentats en aquest preu màxim de menjador.

CCOO defensa que hem de caminar cap un model de menjador escolar que garanteixi l’accés equitatiu dels infants i en el qual l’Administració doti amb suficient pressupost que pugui evitar tant que siguin les famílies les que costegin aquest servei bàsic, com que les treballadores i treballadors puguin treballar en condicions dignes i puguin sortir de la precarietat en què se’ls ha instaurat.

Informe sobre l’evolució del preu del menjador escolar »