CCOO i UGT pactem una nova pujada de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), que arribarà als 647,84 euros mensuals

Aquesta pujada se sumarà al 4 % acordat el passat mes de desembre

En la reunió de la Comissió de Seguiment del Consell del Diàleg Social celebrada avui, CCOO i UGT hem pactat amb el Govern apujar l’Indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) un 1,4 % més, que se sumarà a la pujada del 4 % acordada en l’acord entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives per a l’impuls dels pressupostos de la Generalitat per al 2024 signat el passat mes de desembre.

D’aquesta manera l’IRSC augmentarà un 5,4 % fins a situar-lo als 647,84 euros mensuals i 9.069,83 euros anuals. Recordem que l’IRSC és l’índex de referència per valorar la situació de necessitat de les persones i, per tant, condiciona tant l’accés a diverses prestacions socials com la quantia d’aquestes. Aquesta nova pujada permetrà garantir el manteniment del poder adquisitiu de les prestacions associades a l’IRSC respectant l’objectiu consignat a la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, i suposarà que més famílies que no poden accedir a ajuts malgrat trobar-se sota el llindar de la pobresa ara puguin fer-ho i que aquelles que percebien les ajudes i no arriben a fi de mes tinguin una pujada de la quantia que perceben.

Aquesta pujada es farà per un acord de govern la propera setmana per fer-ho efectiu i amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2024.

L’any 2023 vam acordar una pujada de l’IRSC del 8 %, la primera des del 2010. Ara, amb la nova pujada del 5,4 % al 2024, continuem millorant aquest indicador del qual depenen multitud de prestacions socials necessàries per a la subsistència de milers de catalans i catalanes.

UGT i CCOO celebrem aquesta nova pujada i instem el Govern a continuar avançant en l’àmbit del diàleg social per tal d’acordar mesures que pal·liïn les situacions de pobresa i vulnerabilitat a Catalunya.