CCOO i UGT de Catalunya lamentem una vegada més la improvisació del Govern de la Generalitat i la falta de diàleg social, i valorem com a insuficients les mesures urgents aprovades pel Govern de la Generalitat per afrontar l’encariment del cost de la vida i la crisi energètica

El Govern de la Generalitat ha anunciat avui un paquet de mesures per afrontar l’encariment del cost de la vida i la crisi energètica. Es tracta d’un paquet de mesures de gairebé 300 milions d’euros per ajudar famílies vulnerables, joves, sector primari i empreses catalanes. Des de UGT i CCOO de Catalunya lamentem, una vegada més, la improvisació del Govern de la Generalitat, que presenta mesures que, tot i suposar una millora, no pal·liaran la situació de pujada de preus que amenaça especialment les persones amb salaris i pensions més baixos, i les que depenen de prestacions i subsidis.

Lamentem la falta de voluntat del Govern d’establir consensos amb els agents econòmics i socials del país. Fa mesos que es va convocar el Consell del Diàleg Social, i CCOO i UGT hem fet propostes concretes. Cal impulsar el diàleg social com a eina de participació per desenvolupar les mesures d’escut social i de millora de l’activitat econòmica per continuar amb la creació d’ocupació dels darrers mesos. Per això reclamem un procés de diàleg social efectiu en el marc de la construcció del pressupost del 2023.

Calen mesures concretes i urgents que donin una resposta global a la situació de vulnerabilitat i desigualtat que pateixen milers de catalans i catalanes. Catalunya veu com la pobresa creix i la inflació fa incrementar el nombre de famílies que no arriben a final de mes i el Govern continua sense abordar mesures que solucionin d’arrel el problema, com són:

  • L’increment de l’IRSC (indicador de renda de suficiència de Catalunya) un 9 %, com a indicador transversal de referència per determinar, entre d’altres, la quantia de l’RGC (renda garantida de ciutadania). L’IRSC porta congelat des del 2010 i ja ha estat superat en quantia per l’IPREM, que és l’indicador equivalent de caràcter estatal, quan el nivell de vida a Catalunya és més car.
  • L’ampliació de la cobertura de la renda garantida de ciutadania. La introducció de l’IMV (ingrès mínim vital) hauria de permetre ampliar el nombre de beneficiaris i beneficiàries de les rendes mínimes a Catalunya i incrementar la quantia dels ajuts.
  • Un bo social per a subministraments en funció dels ingressos de la unitat familiar per sota d’un llindar concret que complementés els 200 euros de l’Estat.
  • Complementar les bonificacions al transport públic urbà i interurbà fins a la gratuïtat per garantir la igualtat de tracte a tota la xarxa catalana, ferroviària, de metro i de busos. 
  • Una reforma fiscal. És el moment d’una revisió dels beneficis fiscals del sistema. Cal adequar la part autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) de manera que es redueixi el pes de l’import a les rendes mes baixes i s’augmenti a les rendes més altes.

I, finalment, quant al paquet energètic, hem defensat al Pacte nacional per a la indústria la necessitat de l’impuls a la transició energètica i la generació de renovables, ja que és un tema urgent, pel retard que es porta a Catalunya. Algunes de les mesures anunciades ja estan previstes al pacte, com el biogàs, la rehabilitació i l’autoconsum, així com d’altres que caldrà continuar impulsant, en especial el marc normatiu que depèn del Govern i que caldrà consensuar.

Podeu escoltar aquí les declaracions del nostre secretari general, Javier Pacheco, sobre el tema: